Povinné ručení Český Krumlov

Povinné ručení je zákonné pojištění platící pro všechny majitele motorových vozidel registrovaných v České republice. Je tedy jedno, kde motorista bydlí. Povinné ručení mít sjednané musí.

Majitelé vozidel, kteří nemají sjednané platné povinné ručení, budou muset zaplatit finanční pokutu 5 až 40 tisíc korun ve správním řízení a navíc bude vozidlo vymazáno z registru.

Z povinného ručení jsou hrazené škody na zdraví, majetkové škody a finanční škody.

Co kryje povinné ručení Český Krumlov

Dopravní nehody se stávají často. Proto je třeba poškozené chránit před vzniklými škodami. Smyslem povinného ručení je nahradit škodu na vozidle nebo újmu na zdraví vzniklou při dopravní nehodě jinému účastníkovi silničního provozu.

Každý pojištěný, který způsobí havárii, má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila škodu všem, kterým ji havárií způsobil. Pokud by povinné ručení sjednané neměl, musel by veškerou škodu platit sám.

V rámci povinného ručení zaplatí pojišťovna za viníka dopravní nehody následující:

  • újmu na zdraví,
  • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou vozidla,
  • ušlý zisk vzniklý následkem havárie,
  • náklady na zdravotní péči, která byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
  • náklady spojené s právním zastoupením v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění nebo jeho neoprávněného odmítnutí či krácení.

Rozsah pojistného plnění je dán zákonem. To znamená, že pojišťovny mají zákonem stanovené limity, které musí z povinného ručení vyplatit. 

Minimálním limitem je částka 35 mil Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil Kč za poškození vozidla a ušlý zisk pro všechny poškozené.

Nejlevnější povinné ručení do 5 minut

Povinné ručení si lze sjednat u kterékoliv pojišťovny. Jejich nabídky jsou odlišné a vyplatí se je porovnat. K objektivnímu porovnání pomůže online srovnávač pojištění. Není tedy třeba obcházet pojišťovny osobně, povinné ručení si lze snadno sjednat z pohodlí svého domova.

 Do online srovnávače povinného ručení zadává zájemce základní údaje o vozidle:

  • typ (osobní, užitkové, motocykl)
  • užití (běžný provoz, taxi, rozvoz zboží)
  • motorizace
  • značka
  • modelová řada

Dále vyplní rok výroby vozidla, věkbydliště a délku bezeškodního období (systém bonus/malus). To jsou faktory, které ovlivňují cenu povinného ručení.

Po vyplnění formuláře systém vygeneruje porovnání povinného ručení od všech pojišťoven. Pak už stačí vybrat nejvýhodnější povinné ručení a rovnou ho online sjednat. Veškeré potřebné doklady přijdou emailem.

Při výběru povinného ručení je vhodné sledovat nejen cenu, nýbrž také rozsah pojištění, výši pojistných limitů a kvalitu asistenčních služeb. V tomto případě neplatí, že nejlevnější povinné ručení je nejlepší.

Povinné ručení, nebo havarijní pojištění?

V oblasti pojištění vozidel se lze setkat se dvěma typy pojištění – povinné ručení a havarijní pojištění. Každý motorista by měl vědět, jaký je mezi nimi rozdíl.

Povinné ručení je pojištěním zákonným a musí ho mít sjednané všichni vlastníci provozovaných vozidel. Naproti tomu havarijní pojištění je dobrovolné, takže se každý může rozhodnout, zda si ho sjedná či nikoliv.

Cílem povinného ručení je zajistit, aby poškozeným byla zaplacena způsobená škoda na zdraví či na majetku. Zatímco z havarijního pojištění se nahrazuje škoda vzniklá na vlastním vozidle.

V případě novějších a dražších vozidel se vyplatí mít sjednané povinné ručení i havarijní pojištění. Kdo má sjednané oba typy pojištění a zaviní dopravní nehodu, pak za něj pojišťovna z povinného ručení zaplatí škodu třetím osobám a z havarijního pojištění škodu na vlastním vozidle.

Pár slov o Českém Krumlově

Český Krumlov patří k nejznámějším českým městům, které je součástí Seznamu světového kulturního dědictví od roku 1992. Český Krumlov se nachází v jižních Čechách a může se pochlubit zachovalým zámeckým komplexem a historickým centrem.

Samotné město bylo založeno v polovině 13. století. Hlavními historickým památkami je zámek a také slavné otočné barokní divadlo.