Povinné ručení České pojišťovny – Připojištění

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v životním a neživotním pojištění. Protože je na trhu již od 1991, je mezi Čechy jednou z nejoblíbenějších a neznámějších pojišťoven.

Povinné ručení je jedním ze zajímavých produktů, které Česká pojišťovna nabízí.

Limity plnění:        

 • 6 000 Kč
 • 12 000 Kč
 • 20 000 Kč

Roční pojistné:         

Slouží ke krytí škod způsobených na skle v důsledku havárie nebo živelní události. Připojištění se vztahuje pouze na čelní sklo pojištěného vozidla, které je k tomuto vozidlu originálním způsobem připevněno.

Pojištění úrazu dopravovaných osob

Základní limity krytí pro každou dopravovanou osobu činí:

 • a) 100 000 Kč za smrt následkem úrazu,
 • b) příslušné % z 200 000 Kč za trvalé následky úrazu,
 • c) příslušné % z 20 000 Kč za dobu nezbytného léčení úrazu.

Pojištění se vztahuje na úrazy, které pojištěný (řidič a osoby dopravované vozidlem) utrpí při provozu pojištěného vozidla.

Pojištění úrazu řidiče  

Pojištění poskytuje v případě nehody finanční odškodnění poškozeného řidiče vozidla.

Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby

 • Pojištění se sjednává s limity 10 000 – 50 000 Kč.
 • Cena pojistného je od 48 Kč.
 • Spoluúčast 1%, 1000Kč minimum.

Pojištění se sjednává na škody způsobené živelní událostí, odcizením, ztrátou, zničením nebo poškozením v souvislosti s havárií pojištěného vozidla. Pojištění se vztahuje na věci všech osob cestujících ve vozidle, které mají v okamžiku havárie vozidla na sobě nebo při sobě. Pojištění se nevztahuje na náklad.

Rozšířené asistenční služby

 • Pohoda Speciál 500 Kč.
 • K produktu Start lze za 300 Kč připojistit asistenci Klasik.

Nabízí rozšíření asistence i na poruchu vašeho vozidla a také vyšší limity např. dojezdová vzdálenost, poskytnutí vyšší finanční rezervy v zahraničí, půjčovné na více dní apod.