Profil České pojišťovny

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v životním a neživotním pojištění. Protože je na trhu již od 1991, je mezi Čechy jednou z nejoblíbenějších a neznámějších pojišťoven.

Základní údaje:

  • Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu  v Praze, oddíl B, vložka 1464
  • : 45272956
  • Sídlo: Česká pojišťovna, Spálená 75/16, 113 04 Praha 1
  • Telefon: + 420 841 114 114 nebo  + 420 224 051 111
  • Asistenční služba: + 420 224 557 004 (ČP Asistent NON-STOP)
  • Www: www.ceskapojistovna.cz , www.cpoj.cz
  • Email: klient@cpoj.cz

Od roku 1991 je na českém trhu jednou z největších pojišťoven. Poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

Česká pojišťovna má k dispozici více než 6000 obchodních zástupců  na 29 obchodních regionech a více než 3000 obchodních místech a stará o co největší spokojenost klientů. Česká pojišťovna spravuje více než 13 milionů pojistných smluv.

V roce 2008 Česká pojišťovna obsadila mezi českými pojišťovnami 1. příčku s celkovým předepsaným pojistným ve výši 40 386 385 000 Kč. Zisk dosáhl 5 627 897 000 Kč po zdanění.