Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání v kostce

Zde najdete všeobecné informace ohledně pojištění odpovědnosti při výkonu povolání tj. pojištění na blbost. Oceníte je, když si budete pojištění uzavírat, máte ho uzavřené, nebo potřebujete zjistit dodatečné informace o pojištění.

Co nabízí pojištění odpovědnosti při výkonu povolání?

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání, tj. pojištění na blbost, je využíváno ve všech oblastech pracovního zaměření. Vhodnost využití pojištění odpovědnosti z výkonu povolání lze také odvozovat z možné škody a její realizace s ohledem na cenu pojištění.

Z tohoto pohledu záleží na výši sjednané částky a výši spoluúčasti, roli hraje i zařazení pojištěného do konkrétní profese a skutečnost, zda pojištěný využívá vozidlo zaměstnavatele.

Pro koho je určeno pojištění odpovědnosti při výkonu povolání?

Pojištění je určeno pro zaměstnance, kteří pracují na hlavní praconí poměr (HPP) nebo na dohodu o provedení práce (DPP)

Jaké jsou podmínky uzavření ?

Speciální podmínky nejsou určeny, postačí Vaše základní indentifikace, informace o vykonané práci a údaj jaká je výše 4,5 násobku Vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku.

Jaká rizika lze pojistit?

  • škod na zdraví a usmrcení 
  • škod na věci jejím poškozením nebo zničením 
  • finanční škody

Škody na věci vzniklé poškození nebo zničením se myslí:

Obecná odpovědnost za způsobené škody způsobené neobratností apod. – odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, kdy zaměstnanec věděl o možnosti vzniku škody, ale tuto skutečnost zaměstnavateli, či vedoucímu pracovníkovi nenahlásil – odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách podléhajících vyúčtování – odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů

Kde mohu zjistit cenu pojištění tj. kolik stojí pojištění ?

Web ePojistka.cz nabízí nabídku všech pojišťoven, které nabízí pojištění odpovědnosti ve svém kalkulátoru. Zkuste si spočítat cenu pojištění odpovědnosti při výkonu povolání.