Pojistka na blbost – Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání pojišťovny KOOPERATIVA

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu, kterou způsobíte zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, tedy škodu, za kterou odpovídáte podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského předpisu.

Výše zaměstnavatelem požadované náhrady škody může dosáhnout až 4,5 průměrného měsíčního platu.

  • na zdraví, usmrcení
  • na věci jejím poškozením nebo zničením
  • ve formě finanční škody
  • ČR
  • Evropa
  • Celý svět včetně USA

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání ve 2 variantách

  • bez řízení dopravního prostředku zaměstnavatele
  • s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele (služební automobil, vysokozdvižný vozík apod.)

Varianta „s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele“ se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s řízením jeho dopravního prostředku.

  • Základní limit začíná na 100.000 Kč s možností individuálního nastavení limitu pojistné částky, dle výše 4,5 násobku platu, a to do výše až 300. 000 Kč.

Pojistku na blbost ovšem naízí i další pojišťovny, například výhodně pojištění vychází u Hasičské pojišťovny.