Pojišťovna

Pojišťovna je společnost, ke které se pojistník zavázal platit pojistné. Povinností pojišťovny je při dodržení podmínek pojistníkem platit vzniklé škody.