Pojistné

Pojistné je částka, kterou jste se zavázali platit smlouvou. Velikost pojistného odpovídá pojistným tabulkám či nabídce pojišťovny.