Povinné ručení Wüstenrot

Pojišťovna Wüstenrot patřila k významným pojistitelům na českém trhu. V jejich nabídce byly veškeré známé pojistné produkty včetně komplexního pojištění vozidel. Nyní už Wüstenrot pojišťovna, a.s. na českém trhu nefunguje.

Historie společnosti Wüstenrot začala v roce 1921 v Německém městečku Wüstenrot. Primárně se pojišťovna specializovala na poskytování stavebního spoření. Později rozšiřovala nabídku služeb a stala se jednou z nejsilnějších pojišťovacích společností v Evropě.

Na český trh vstoupila společnost Wüstenrot v roce 1993. Od roku 2006 se nabídka společnosti rozšířila o poskytování komplexního pojištění motorových vozidel.

V roce 2020 pak od německého koncernu Wüstenrot & Württembergische AG koupila 100 procent akcií ve Wüstenrot hypoteční bance a Wüstenrot stavební spořitelně bankovní skupina Moneta Money Bank

Značka Wüstenrot tak v Česku zanikla. Už dřív se Wüstenrot stavební spořitelna přejmenovala na Moneta stavební spořitelnu.

Kdo tedy hledá povinné ručení Wüstenrot, měl by se obrátit na jinou pojišťovnu nabízející toto pojištění.

Co je povinné ručení?

Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mezi lidmi známé jako povinné ručení, kryje následující:

  • škodu způsobenou na zdraví nebo usmrcením,
  • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
  • ušlý zisk,
  • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení v případě prodlení pojistitele nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Kolik musí pojišťovna zaplatit? Minimální zákonem stanovený limit pojistného plnění je 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil. Kč na majetkovou škodu pro všechny poškozené.