Vymáhání dlužného ručení – důležité informace

Před pár týdny navrhla skupina opozičních poslanců změny v pravidlech ve vymáhání dlužného povinného ručení. Dle jejich návrhu by Česká kancelář pojistitelů (ČKP) směla požadovat uhrazení sankčního příspěvku maximálně za tři roky. Vláda však má k návrhu mnoho připomínek.

V první řadě se vládě nezamlouvá podoba navrhovaných změn, které jsou nesystémové, vnitřně rozporné, nedopracované a nedostatečně odůvodněné.

Vládě vadí nesrozumitelně vymezená tříletá lhůta

Důvodem tohoto návrhu je častá kritika postupu ČKP při vymáhání pohledávek za nezaplacené povinné ručení. Stovky řidičů jsou obesílány se zpožděním několika měsíců a stovky tisíc ročně je jich dokonce obesláno neprávem. „Současné znění zákona i současná praxe kanceláře ve vymáhání příspěvku, kdy jsou obesílány neoprávněně statisíce motoristů, je nadále společensky neúnosná. Omezí se tak absurdní situace, kdy byly k úhradě například vyzývány osoby, jež nikdy motorové vozidlo nevlastnily,“ je napsáno v důvodové zprávě.

V současné době je obeslaný řidič tím, kdo je povinen prokázat svou nevinu. Na adresu ČKP musí nejpozději do 30 dní od doručení výzvy odeslat písemné potvrzení o platném pojištění vozidla nebo o vyřazení z registru vozidel. Podle tohoto návrhu by však majiteli obeslaného vozidla stačilo na adresu ČKP odeslat čestné prohlášení o tom, že zákon neporušil. ČKP by poté musela svou pohledávku vymáhat v soudním řízení. To znamená, že by si ČKP musela předem ověřit, zda skutečně došlo k porušení zákona.

Pětina ze zaslaných výzev je neoprávněná

Právě vysoký počet neoprávněných výzev je předmětem kritiky ČKP. Předkladatelé návrhu proto usilují nejen o omezení lhůty, za kterou je možné sankční příspěvek vymáhat, ale také o aktivní hlídání jednotlivých pohledávek. V současné době jsou výzvy odesílány i s více jak ročním zpožděním. ČKP je proto často obviňována, že tak činí úmyslně a za účelem zisku. Dle tohoto návrhu by ČKP byla povinna odeslat výzvu k zaplacení sankčního příspěvku nejdéle do dvou měsíců od zjištění pohledávky. Pokud by učinila později, ztratila by jakýkoliv nárok na uhrazení příspěvku. Dále by pak lidé měli nárok na uhrazení všech nákladů, které jim s prokazováním jejich neviny vznikly.

Pokud tedy předkladatelé návrh upraví v souladu s připomínkami vládních poslanců, můžeme se začít těšit na důkladnější postup ČKP při obesílání majitelů nepojištěných vozidel.