Vlastní SPZ – jak navrhnout

Návrh vlastní SPZ (Státní poznávací značky) může být zajímavým způsobem, jak přidat svému autu osobní šmrnc a zároveň vyjádřit svou kreativitu. SPZ je důležitým identifikačním prvkem vozidla a v mnoha zemích platí určitá pravidla a omezení pro jejich tvorbu. Jak si navrhnout vlastní SPZ a dodržet přitom platné předpisy?

Do roku 2015 byl řidič povinen měnit registrační značku vozidla vždy, pokud se stěhoval do jiného kraje, nebo pokud si pořizoval nové vozidlo. Toto vláda změnila. Podle novely zákona č. 56/2001 Sb. vydrží jedna značka řidiči po celý život. Zákon, který začal platit již od ledna roku 2016.

Vláda si od zákona slibovala především nový příjem do rozpočtu. Za nové značky podle vlastní předlohy totiž občan zaplatil 10 000 Kč. Doposud se za registrační značku platilo pouze pár stovek. Kromě výnosů se také výrazně snížily celkové náklady na výrobu značek.

Díky tomu, že registrační značky již nejsou vázány na vozidlo, avšak nově na řidiče, uspoří vláda několik desítek miliónů korun ročně.

Co je SPZ?

SPZ znamená „Státní poznávací značka“ a je to identifikační značka, kterou vozidla mají na své přední a zadní části. Každé vozidlo, které je registrováno a povoleno k provozu na veřejných komunikacích, musí mít SPZ.

Tato značka slouží k identifikaci a evidenci vozidla, umožňuje policistům, dopravním inspektorům a dalším oprávněným osobám snadnou kontrolu vozidla a jeho majitele.

SPZ obvykle obsahuje kombinaci písmen a čísel, která je unikátní pro každé vozidlo. Kombinace na SPZ může být buď náhodně přidělena při registraci vozidla, nebo majitel vozidla může žádat o tzv. „vlastní SPZ“, což je kombinace písmen a čísel, kterou si sám navrhne a ověří, že není již použita jiným vozidlem.

SPZ slouží k identifikaci vozidla při různých situacích, jako je dopravní přestupek, nehoda, krádež nebo jiné právní záležitosti týkající se vozidla. SPZ je také používána k identifikaci vozidla pro parkovací zóny, mýtné systémy a další účely.

Každá země má svůj vlastní systém SPZ s vlastními pravidly a formátem. Zpravidla SPZ obsahuje název státu nebo jeho zkratku, číslice a písmena. Důležité je dodržovat zákony a pravidla dané země týkající se SPZ, aby bylo vozidlo provozováno legálně a bez komplikací.

Vznik SPZ

Historie SPZ sahá až do 19. století, kdy bylo u vznikajícího automobilového průmyslu potřeba identifikovat jednotlivá vozidla, aby bylo možné sledovat jejich provoz a vlastnictví. Zde je krátký přehled historie SPZ:

 • První SPZ: První SPZ byly zavedeny ve Francii na začátku 20. století. V roce 1893 byla zavedena povinnost připevnit malé značky na zadní části vozidel, které sloužily jako identifikace majitele. V roce 1901 byl zaveden první systém SPZ s číselným kódem, který se postupně rozšířil do dalších zemí.
 • Různé systémy: Na počátku byly SPZ složeny pouze z číselných kódů, které byly často spojeny s registračním číslem majitele. Postupně se však začaly objevovat i písmena, aby bylo možné vytvářet větší množství unikátních kombinací. Jednotlivé země pak zaváděly své vlastní systémy SPZ s různými kombinacemi čísel a písmen, které se lišily dle jejich jazyka a kultur.
 • Zavedení standardů: V průběhu 20. století začaly některé země zavádět standardizované formáty SPZ, aby bylo možné snadněji identifikovat vozidla mezinárodně. Například v roce 1954 byl zaveden systém SPZ s modrou pruhovanou ozdobou ve střední části pro vozidla registrovaná v Evropské unii.
 • Různé designy: V průběhu času se měnilo i designové provedení SPZ. Původně byly SPZ vyrobeny z kovu, později se začaly používat různé materiály, jako plast nebo speciální fólie. Dnes jsou některé SPZ vybaveny i RFID čipy pro snadnější identifikaci vozidel v elektronických systémech.
 • Vlastní SPZ: V některých zemích majitelé vozidel mají možnost si vybrat vlastní kombinaci písmen a čísel na SPZ. To umožňuje individuální stylizaci vozidla a umožňuje majitelům vyjádřit svou kreativitu.

Historie SPZ ukazuje, jak se tento prvek postupně vyvíjel od jednoduchých číselných značek až po různé kombinace čísel a písmen, které se používají dnes. SPZ se staly důležitým identifikačním prvkem vozidel a jejich vývoj pokračuje i nadále, s ohledem na nové technologie a potřeby moderní společnosti.

První SPZ v České republice

První SPZ v České republice byly zavedeny v roce 1906, kdy byla Česká republika součástí Rakouska-Uherska.

Pro jednotlivé země a nejvýznamnější města bylo přiděleno samostatné písmeno. Tak např. značky automobilů ve Vídni začínaly písmenem A, v Praze N, zbytku Čech O, na Moravě P a ve Slezsku R.

Poslední tři číslice rakousko–uherských značek byly uváděny v dolní části tabulky; jednalo-li se o více než třímístné číslo, tisíce byly uvedeny v horní části. Toto rozdělení bylo zdůvodněno tím, že „by se číslo více než trojmístné za rychlé jízdy automobilu těžko četlo“.

Původní SPZ měly formát dvou písmen a tří čísel, například „AB-123“. Tyto SPZ byly používány až do první světové války, kdy se pravidla měnila v závislosti na aktuálních politických a administrativních změnách v Rakousku-Uhersku.

Po první světové válce a vzniku Československa se v roce 1919 zavedly nové SPZ s formátem tří písmen a tří čísel, například „ABC-123“. Tento formát se používal až do roku 1939, kdy bylo Československo okupováno nacistickým Německem.

Po druhé světové válce a obnovení Československa se opět změnil formát SPZ. V roce 1945 byl zaveden formát dvou písmen, pomlčka, dvě čísla, pomlčka a jedno písmeno, například „AB-12-C“. Tento formát byl používán až do roku 1960, kdy se znovu změnila pravidla a začal se používat formát s pěti číslicemi, například „12345“.

V dalších letech došlo ke změnám v barvách a provedení SPZ, avšak základní formát s pěti číslicemi zůstal. Dnes jsou SPZ v České republice ve formátu „12345“ nebo „1AB2345“ pro vícečetné SPZ (např. pro taxíky).

Historie SPZ v České republice odráží politické a administrativní změny, které se v této oblasti odehrály od počátku 20. století až do současnosti. Dnes jsou SPZ důležitým identifikačním prvkem našich vozidel a slouží ke sledování a kontrole provozu na silnicích.

Návrh vlastní SPZ

Registrační značky na přání si mohou zvolit řidiči aut, motocyklů i mopedů. Státní poznávací značka neboli SPZ u osobních automobilů je složená z 8 znaků, u mopedů z 5 znaků a motorky mají na značce celkem 7 znaků.

Postup vlastního návrhu:

 • Krok 1: Seznámení se s pravidly:
  • Než se člověk pustí do tvorby vlastní SPZ, musí si důkladně přečíst platné předpisy ve své zemi.
  • Každá země má své vlastní zákony a omezení týkající se SPZ.
  • Některé země mohou umožňovat pouze kombinaci písmen a čísel, jiné mohou povolit i další speciální znaky, loga nebo vlajky.
  • Dbát na to, aby byl návrh v souladu s pravidly, aby se dotyčný vyhnul nepříjemným sankcím.
 • Krok 2: Určení významu SPZ:
  • Zvážit, co chce řidič svou SPZ vyjádřit.
  • Může to být jméno, oblíbený výraz, zkratka, název firmy nebo týmu, nebo cokoli, co řidiče reprezentuje.
  • Být kreativní a zároveň nepřekračovat stanovenou mez.
 • Krok 3: Vyhledávání volných kombinací:
  • V některých zemích musí mít řidič unikátní SPZ, která se dosud nepoužívá.
  • Prověřit online databáze nebo služby, které umožní zjistit, zda je zamýšlená kombinace písmen a čísel již obsazena.
  • Pokud je kombinace volná, může se dále použít.
 • Krok 4: Vybrání designu:
  • Nyní přichází na řadu design SPZ.
  • Barva písma a pozadí, doplnit ji o nějaký symbol nebo vlajku, pokud to pravidla země dovolují.
  • Dbát na čitelnost a kontrastnost designu, aby SPZ byla dobře viditelná.
 • Krok 5: Ověření návrhu:
  • Před podáním žádosti o vlastní SPZ, si dát návrh zkontrolovat několika lidmi.
  • Mohou to být přátelé nebo rodina, kteří poskytnou autorovi návrhu zpětnou vazbu.
  • Důležité je, aby SPZ co nejlépe reprezentovala jeho samotného a zároveň nebyla pro ostatní nepříjemná nebo nesrozumitelná.
 • Krok 6: Podání žádosti:
  • V souladu s pravidly dané země.
  • Některé země mohou požadovat poplatek za vlastní SPZ, připravit se i na tuto variantu.
 • Krok 7: Čekání na schválení:
  • Poté, co se podá žádost, je třeba počkat na schválení.
  • To může trvat několik týdnů až měsíců, v závislosti na byrokratických procesech v zemi.
  • Být trpělivý a připravený na případné dotazy nebo dodatečné požadavky.

Sledováním těchto kroků a dodržováním pravidel a omezení v konkrétní zemi si každý může navrhnout originální a osobní SPZ, která mu bude sloužit jako jedinečný identifikační prvek na jeho vozidle. Být kreativní, avšak zároveň respektovat zákony a pravidla, aby byla možnost si užívat novou SPZ bez problémů.

Jaké jsou podmínky pro SPZ na přání:

 • Každá SPZ musí obsahovat nejméně jednu číslici.
 • Značka nesmí obsahovat diakritiku, speciální znaky nebo interpunkci jako např. ?*+.
 • Některá písmena není možné při návrhu SPZ použít. Jedná se tyto písmena: G, CH, O, Q, W. Některá písmena lze jednoduše zaměnit, např. O lze nahradit 0.
 • Nelze použít žádné neslušné, hanlivé nebo urážející výrazy, např. chlast, podfuk a jiné.
 • Při návrhu registrační značky na přání vynechat také zkratky veřejných orgánů, např. PCR, MVCR apod.
 • Další výběr písmen a čísel je na každém.

Posouzení a schválení návrhu na registrační značku provádí úřady obcí s rozšířenou působností. Centrální registr vozidel hlídá, aby nebyly vydány dvě zcela totožné SPZ, nebo stejná SPZ na přání již není rezervovaná.

Na silnicích se tak mohou objevit značky Jana67 nebo Agent007

Nejzajímavější novinkou je již zmiňovaná možnost výběru nápisu na značce. Zakázaná jsou pouze vulgární slova a nápisy odkazující na existující firmu, tedy jakoukoliv formu reklamy.

Ministerstvo myslí také na ty, kteří nebudou ochotni platit 10 000 Kč za vlastní značky. V budoucnu se tak budou vyrábět značky s náhodně vybranými symboly.

Jestli bude o značky i nadále zájem, se zatím neví. Většina řidičů pravděpodobně není ochotna za registrační značku zaplatit tolik peněz. Ostatně tomu napovídá i situace na Slovensku, kdy možnosti navrhnout si za úplatu vlastní nápis, využilo jen několik málo tisíc řidičů.

Tak jako u běžných SPZ je i tato registrační značka na přání přenositelná. Pokud majitel značky zůstane stejný, můžete tuto značku přeregistrovat na vaše jiné vozidlo. Značka může být použitá ale pouze na jednom vozidle současně.

Podléhá registrační značka dědictví?

RZ na přání není předmětem dědictví, protože není ani předmětem vlastnictví. Pokud někdo zdědí vozidlo, které má vlastní originální RZ, stává se novým provozovatelem s touto značkou. Není možné zdědit pouze samotnou značku.

Pokud chce vlastník prodat auto má dvě možnosti, jak se značkou naložit:

 1. Přeregistrovat na jiné vozidlo, nebo ji na 3 měsíce rezervovat a poté ji používat na nově zakoupeném voze. Při prodeji auta se na příslušném úřadě nechá značka přeregistrovat na jiné auto.
 2. Prodat zároveň s vozem = klasický převod. Převod značky je možný pouze v případě, že auto bude stále registrováno v ČR a půjde o převod mezi fyzickými či právnickými osobami. V případě prodej vozidla do zahraničí, nebo převodu z právnické osoby na fyzickou, je značka nepřenositelná.

Pokud je SPZ poškozená, např. po autonehodě, může se na příslušném úřadě vyměnit, a to za poplatek 600 Kč. V případě ztráty nebo odcizení náhrada není možná a nová značka na přání bude zájemce opět stát 10 000 Kč.

SPZ dnes

V dnešní podobě je registrační značka obdélníková tabulka, na které jsou černá písmena a čísla, které identifikují konkrétní vozidlo. SPZ mají také, z důvodu cestování do zahraničí, označení státu (ČR).

SPZ jsou rozlišené také pomocí barev:

 • Černé písmo na bílé značce – všechna osobní vozidla, autobusy, nákladní vozidla, přívěsy a motocykly.
 • Modré písmo na bílé značce – auta diplomatických úředníků.
 • Zelené písmo na bílé značce – testovací vozy nebo vozy, které zatím nebyly schválené pro provoz na silnicích.
 • Pouze číselné značky – jedná se o značky Armády ČR.
 • Černé písmo na žluté značce – zvláštní motorová vozidla, nejčastěji se jedná o zemědělské, vojenské nebo stavební stroje.
 • Černé písmo na bílé značce s červeným okrajem – pro vozidla určeným na vývoz.
 • Černé písmo na zelené papírové značce – jedná se tzv. převozní značku, která slouží pro jednorázové použití s omezenou platností.
 • Závodní vozy – na registrační značce mají písmeno R a kód kraje je číselný 01 až 14.
 • Veteránské značky – jejich RZ obsahuje vždy písmeno V a kraj je označen, stejně jako u závodních vozu, číslicí.

První písmeno zleva na SPZ označuje kraj, ve kterém bylo vozidlo registrováno:

 • A – Praha
 • B – Jihomoravský kraj
 • C – Jihočeský kraj
 • E – Pardubický kraj
 • H – Královéhradecký kraj
 • J – Kraj Vysočina
 • K – Karlovarský kraj
 • L – Liberecký kraj
 • M – Olomoucký kraj
 • P – Plzeňský kraj
 • S – Středočeský kraj
 • T – Moravskoslezský kraj
 • U – Ústecký kraj
 • Z – Zlínský kraj

Dnes již není potřeba značku měnit, pokud byl dříve vůz registrován v jiném kraji. Registrační značka zůstává stejná. Pokud dojde k poškození, ztráty nebo odcizení registrační značky, poškozený dostane další značku s kódem nového kraje.