Srovnání povinného ručení online

Povinné ručení je pojistná smlouva, kterou můžou uzavřít fyzické i právnické osoby, které vlastní motorové vozidlo. Je to zákonem stanovená povinnost, ve které se pojišťovací společnost zavazuje hradit škody, které vzniknou v důsledku dopravní nehody, v níž je pojištěné vozidlo zapojeno. Jak vybrat to nejvýhodnější povinné ručení?

Hlavním důvodem, proč je nutné platit povinné ručení, je fakt, že v případě dopravní nehody může poškozený vynutit požadování náhrady škody na majitele vozidla. Pokud majitel vozidla nemá povinné ručení, musí poškozený žádat o náhradu škody na něj osobně.

To je velmi nežádoucí pro majitele vozidla, protože jim to může způsobit vážné finanční obtíže. Proto je nutné platit povinné ručení, aby majitel vozidla měl jistotu, že škody vzniklé v důsledku dopravní nehody budou hrazeny pojišťovací společností. Je možné si sjednat online povinné ručení.

  1. Nezávazně si v našem kalkulátoru spočítejte, kolik stojí Vaše povinné ručení.
  2. Nabídky porovnejte se svým stávajícím povinným ručením nebo vyberte tu nejlepší pro Vás a Vaše vozidlo.
  3. Sjednejte si povinné ručení, obratem získejte doklady a uhraďte pojistné.
  4. Užívejte si řízení vozidla a bez starosti a poznávejte svět.

Průvodce vysvětluje základní kroky, které podstoupíte při použití kalkulátoru ePojistka.cz a při sjednání pojištění.

Kalkulace ceny pojištění

Kalkulaci využijte ke srovnání nabídek cen povinného ručení českých pojišťoven.

Pro kalkulaci a srovnání cen povinného ručení je nutné zadat vstupní parametry o Vás a vozidle, které chcete pojistit, k tomu budete potřebovat také velký technický průkaz (a zelenou kartu ze svého dosavadního pojištění).

Výběr z nabídky cen pojištění     

Po vyplnění kalkulátoru se Vám zobrazí jednotlivé nabídky cen povinného ručení všech dostupných pojišťoven, včetně různých dodatečných připojištění. Vyberte si pojištění, které je pro Vás nejvhodnější a nejvíce Vás oslovilo.

Vyplnění osobních údajů a údajů o vozidle           

V dalším kroku vyplňte údaje o Vás a pojišťovaném vozidle do jednotlivých políček.

Rekapitulace a návrh pojištění

Po zadání všech údajů a kontrole jejich správnosti, se přehledně zrekapituluje návrh smlouvy povinného ručení včetně pojistných podmínek a jiných smluvních ujednání.

Dočasná zelená karta a pojistná smlouva

Následně obdržíte na zadaný email zprávu, která potvrzuje přijetí Vaší objednávky povinného ručení. Zpráva bude obsahovat údaje pro zaplacení pojistného, a informace o dalším postupu a doručení všech nezbytných dokladů (především zelené karty). Přesný postup se může mírně lišit podle zvyklostí a požadavků jednotlivých pojišťoven, proto bude detailně popsán v zaslaném emailu.

Doručení originálních dokladů

V následujících dnech obdržíte originály všech dokladů poštou na zadanou adresu.