Výpověď pojištění | Slovník pojmů

Pojištěný má právo pojistnou smlouvu vypovědět. Podmínky, kdy a v jaké podobě musí být výpověď podána, stanovují Všeobecné pojistné podmínky.