Škodná událost | Slovník pojmů

Nahodilá skutečnost, která způsobila škodu, a která může být důvodem vzniku pojistné událostí a tím i nároku na pojistné plnění.