Rozsah pojištění | Slovník pojmů

Povinné ručení kryje škody způsobené třetí osobě, ale ne škody způsobené na vlastním vozidle (za tímto účelem existuje havarijní pojištění). Pojistitel se zavazuje hradit veškeré škody, které jste způsobili provozem svého vozidla třetí osobě (škoda na majetku, na zdraví, ušlý zisk, atd.).