Regres | Slovník pojmů

Způsob, jak získat náhradu za škodu, způsobenou provozem vozidla. Poškozený se v takovém případě obrátí přímo na pojistitele, který náhradu za škodu vyplatí. Následně tento regres vymáhá přímo na škůdci. Jedná se např. o tyto případy; úmyslné způsobení škody, nedostatečný technický stav vozidla, řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných látek.