Právní úprava | Slovník pojmů

Právní úprava ukládá každému vlastníku vozidla povinnost své vozidlo pojistit pro případnou škodu, kterou by provozem svého vozidla mohl způsobit. Smyslem zákonného povinného ručení je, aby poškozeným („tzv. třetí osoba“) byla škoda uhrazena vždy, co nejrychleji a v patřičné výši. Jedná se o smluvní povinné pojištění, tzn. že je sice povinné, ale pojištěný si může vybrat pojistitele dle svého uvážení.