Poškozený | Slovník pojmů

Poškozený je osoba, která utrpěla škodu cizím zaviněním, a která má nárok na pojistné plnění.

Pojištění je proces, kterým se majetek chrání před neplánovanými finančními náklady v případě, že se vyskytne nějaká nežádoucí událost. Pojištěním se mohou pojistit téměř všechny druhy majetku, včetně nemovitostí, motorových vozidel, života a zdraví. U pojištění je poškozeným stranou ohrožený majetek, který je pojištěn.

Poškozené straně – se mohou stát libovolné osoby, fyzické či právnické, které mají pojistnou částku.

Poškozeným – může být například majitel domu, který má pojistnou částku pro případ požáru. Také může být poškozenou stranou majitel vozu, který má pojistnou částku pro případ dopravní nehody.

Poškozenou stranou – se může stát i pojišťovna. Když pojišťovna zaplatí pojistnou částku, stává se poškozenou stranou, která je zodpovědná za vyplacení pojistného plnění. Pojišťovny však mají různé způsoby, jak se bránit před náklady na pojistné plnění. Například pojišťovny mohou vyžadovat předplacení pojistného plnění nebo odmítnout platit pojistné plnění, pokud poškozená strana nesplňuje podmínky pojistné smlouvy.

V závislosti na druhu pojištění může být poškozenou stranou

  • majitel nemovitosti
  • majitel vozu
  • či pojišťovna

Ve většině případů bude poškozenou stranou majitel pojištěného majetku. V případě pojišťovny bude poškozenou stranou ta, která je odpovědná za vyplacení pojistného plnění.