Pojistné | Slovník pojmů

Předem stanovená cena, potvrzená v pojistné smlouvě, kterou pojistník platí za poskytování pojistné ochrany. Hradí se buď za dohodnuté období (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně) nebo formou jednorázové platby za celé pojistné období najednou.