Příspěvek nepojištěných se vrací na scénu

V současné době ČKP eviduje 8,5 milionů pojištěných vozidel. V porovnání s údaji z Registru vozidel vyplývá, že se na českých silnicích pohybuje cca 130 000 vozidel.

Proč byl původní příspěvek zrušený?

Tzv. příspěvek nepojištěných byl zavedený v roce 2009. Od té chvíle se snížil počet nepojištěných vozidel a nehod jimi způsobených. Přesto se na silnicích dál pohybovala nepojištěná vozidla, která tu a tam zavinila nehodu. Škoda byla poškozenému vždy uhrazena z Garančního fondu. Právě do Garančního fondu byly posílány příspěvky, které uhradili nepojištění. Zní to férově, že? Nepojištění zaplatí pokuty a z těchto peněz jsou hrazeny škody jimi způsobené.

Bohužel komunikace mezi Českou kanceláří jako správcem Garančního fondu a Registrem vozidlem nebyla dokonala. Docházelo k velkému množství omylu a obesíláni byli i motoristé, kteří povinné ručení řádné platili, nebo jej platit nemuseli. Příspěvek byl podrobován neustálé kritice, která vedla k jeho zrušení v roce 2015. Nyní se příspěvek vrací s řadou úprav.

Za neplatiče platí poctiví řidiči

Ani zrušení se neobešlo bez kritiky. Garanční fond zůstal s tím rozdílem, že do něj přispívají pojišťovny s ohledem na podíl v segmentu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na trhu. Pojišťovnám se zvedly náklady, což se podepsalo na zdražení pojistného. Na zrušení příspěvku tak doplatili poctiví řidiči, kteří si pojištění platí. Podle České kanceláře pojistitelů zaplatí každý poctivý řidič 50 až 200 Kč ročně do Garančního fondu za neplatiče. To je také jeden z hlavních důvodu, proč se příspěvek nepojištěných opět vrací. V současné době je návrh projednáván v Senátu.

“V návaznosti na současný platný systém financování garančního fondu dochází k situaci, kdy prostřednictvím příspěvků, jejichž výše je stanovována v závislosti na podílu dané pojišťovny v segmentu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na trhu, se fakticky na poskytování plnění z garančního fondu místo vlastníků vozidel, kteří nesplnili svou povinnost sjednat povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, podílí prostřednictvím hrazení pojistného ti vlastníci vozidel, kteří svou uvedenou povinnost řádně plní,” píše se v důvodové zprávě.

Nový příspěvek, nová pravidla

Novela si stanovila vymyslet pravidla, která finanční odpovědnost uspořádají spravedlivěji a lépe, než platilo před rokem 2015. Podle novely bude povinné ručení závazné pro každé vozidlo s registračními značkami a velkým technickým průkazem. Výjimkou budou vozidla zapsaná jako odcizená, vyřazená z provozu, zaniklá či vyvezená do jiného státu.

Řidič s nepojištěným vozidlem by byl povinen zaplatit příspěvek za každý den bez platného povinného ručení. Výši sazby stanoví Ministerstvo financí na základě druhu vozidla. Řidič rovněž zaplatí náklady vzniklé při mimosoudním vymáhání uplatnění práva na příspěvek. To zůstává téměř stejné jako u původního příspěvku.

Co se změní? Zlepšila se komunikace mezi ČKP a Registrem vozidel tak, aby ČKP měla vždy aktuální informace. Dále ČKP smí příspěvek vymáhat pouze do 1 roku ode dne vzniku nároku na uhrazení příspěvku. Omezena bude také maximální výše příspěvku, která nesmí být vyšší než jedna třetina plnění, nejvíce 300 000 Kč.