Připojištění Triglav

Pojišťovna Triglav má v zemi, z níž pochází, již stoletou tradici. Již její samotný název odkazuje na mateřskou zemi, a to nejvyšší horu Triglav v Julských Alpách, jež se nacházejí na území Slovinska. Její generální ředitelství bychom našli v Brně, oblastní agentury pak ve všech větších městech. Výhledově se počítá s tím, že budou tyto agentury ve všech krajských městech

  • Asistenční službu Plus můžete získat za 260,- Kč/ rok  (tj. 0,70 haléřů  denně!)
  • Asistenční služba PLUS je poskytovaná v případě pojistné události nehody a poruchy.
  • Asistenční služba Plus poskytuje rozšířenou ochranu a vyšší limity a pomoc i v případě poruchy vozidla.

Pojištění skel

  • Sjednává se se spoluúčastí 50% v období prvních 3 měsíců od počátku pojištění u ostatních vozidel. Po uplynutí doby 3 měsíců od počátku pojištění se spoluúčast snižuje na 0%.
  • Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů na opravu nebo výměnu poškozených nebo zničených všech obvodových skel.
  • Pojistná nebezpečí jsou: poškození nebo zničení skel v důsledku jakékoliv nahodilé skutečnosti. Pojištění se nevztahuje na střešní okna. 
  • Pojištění skel lze sjednat pouze při sjednání pojištění povinného ručení.

Pojistná částka a roční pojistné za pojištění skel vozidla

Pojistná částka v Kč

Roční pojistné v Kč

    5 000

   590,-

  10 000

1 000,-

  15 000

1 200,-

  30 000

2 000,-

100 000

16 000,-

Připojištění zavazadel

  • Spoluúčast je 1% minimálně 500 Kč, územní platnost pojištění je shodná s územní platností základního pojištění vozidla.
  • Pojištění se vztahuje na cestovní zavazadla, na věci osobní potřeby (dále jen „zavazadla“), dopravované ve vozidle, uvedeném v pojistné smlouvě, nebo v uzamčeném prostoru jeho střešního nosiče.
  • Pojistná nebezpečí jsou: poškození, zničení nebo odcizení zavazadel v důsledku dopravní nehody, živelní události, pádu nebo nárazu věcí živých a neživých. Pojištění zavazadel se sjednává na pojistné částky uvedené v tabulce.

Pojistná částka v Kč

Pojistné v Kč

  5.000

   250,-

10.000

   500,-

20.000

1.000,-

30.000

1.500,-

50.000

2.500,-

Pojišťovna Triglav je známá a oblíbená.