Nemít povinné ručení se nevyplácí

Ačkoli zákon o povinném ručení je již několik let v platnosti, stále je dost majitelů motorových vozidel, kteří se odváží vyjet na cesty bez uzavření zákonného pojištění vozidel. Tím se však vystavují nejen riziku pokuty, ale také doživotním problémům. To v případě, že doopravdy způsobí nějakou dopravní nehodu, při které vzniknou nejen škody na majetku, ale také na zdraví. Následky takovéhoto neštěstí pak mohou splácet třeba až do konce svého života. Přesto je stále dost těch, kteří jsou tuto skutečnost ochotní riskovat.

Je to s podivem. Povinné ručení sice není zrovna levnou záležitostí, ale je to rozumná pojistka. Člověk si nikdy nemůže být jist, zda nezpůsobí nějakou škodu, i když bude jezdit sebeopatrněji. Zákonné pojištění tak dává každému v klidu spát. Navíc má každý, kdo by se snad obával, že by mu zákonný limit, do jehož výše se vyplácejí škody, nestačil, možnost se připojistit. Povinné ručení porovnání vám pak pomůže s výběrem, abyste nemuseli platit více, než je nutné. I pro to je vyhýbat se své zákonné povinnosti nesmyslné.

Přijde-li se na to, že majitel motorového vozidla neplatí povinné ručení, vystavuje se nejen nemalé pokutě, ale navíc musí zpětně uhradit pojištění za všechna předchozí pojistná období. Jestliže se na tento „podvod“ přijde ve chvíli, kdy takový majitel vozu již způsobil škodu, veškeré finanční náhrady jdou na jeho vlastní účet. Většině takových nešťastníků zbudou jen oči pro pláč, nemluvě už o soudech, exekucích a dalších souvisejících procedurách. Je proto více než rozumné obětovat jednou ročně určitou finanční částku a nemuset jezdit s rizikem. Pro ještě větší jistotu je rozumné uzavřít i havarijní pojištění, které však stále dost řidičů podceňuje. Pojistné krytí poskytuje nejen pro případ nehody z vlastního zavinění, ale i v případech živelných pohrom, odcizení vozu či škod vzniklých vandalismem.