Povinné ručení Svitavy

Vlastnictví vozidla s sebou nese zákonné povinnosti, mezi které patří například pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovým vozidlem. Toto pojištění je povinné pro všechny vlastníky vozidel, která jsou registrovaná a provozovaná na území ČR.

V Česku je pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovým vozidlem také známé pod označením “povinné ručení”. V případě škody je z povinného ručení vyplaceno pojistné plnění poškozenému. Týká se to škod na zdraví a majetkových škod.

Kdo povinné ručení sjednané nemá, musí počítat s tím, že pokud zaviní dopravní nehodu, ponese všechny její následky sám. To znamená, že bude veškerou škodu platit z vlastní kapsy.

Kromě toho mu hrozí pokuta až do 40 tisíc korun a vyřazení vozidla z registru. Vzhledem k tomu, že sjednání povinného ručení je jednoduché a rychlé, nemá smysl nad uzavřením povinného ručení váhat.

Povinné ručení online snadno a rychle

Osobní schůzky na pobočkách pojišťoven jsou již dávnou minulostí. Povinné ručení si lze mnohem pohodlněji a rychleji vybrat online. Do online srovnávače povinného ručení stačí zadat tyto údaje o vozidle:

  • typ (osobní, užitkové, motocykl)
  • užití (běžný provoz, taxi, rozvoz zboží)
  • motorizace
  • značka
  • modelová řada

Dále zájemce vyplní rok výroby vozidla, věkbydliště a délku bezeškodního období. To jsou faktory, které ovlivňují cenu povinného ručení.

Po vyplnění formuláře systém vygeneruje porovnání povinného ručení od všech pojišťoven. Pak už stačí vybrat nejvýhodnější povinné ručení a rovnou ho online uzavřít. Má to stejnou váhu jako uzavření povinného ručení na pobočce pojišťovny.

Celý proces zabere jen pár minut. Člověk tak ušetří čas i peníze, protože sjednání povinného ručení online je levnější.

Na co se vztahuje povinné ručení?

Z povinného ručení se hradí škoda na vozidle nebo újma na zdraví vzniklá jinému účastníkovi silničního provozu. Každý pojištěný, který způsobí havárii, má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila škodu těm, kterým ji havárií způsobil.

V rámci povinného ručení zaplatí pojišťovna za viníka dopravní nehody následující:

  • újmu na zdraví,
  • náklady na zdravotní péči, která byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
  • ušlý zisk vzniklý následkem havárie,
  • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou vozidla,
  • náklady spojené s právním zastoupením v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění nebo jeho neoprávněného odmítnutí či krácení.

Rozsah povinného ručení je dán zákonem. Pojišťovny tak mají zákonem stanovené limity, které musí z povinného ručení vyplatit. Minimálním limitem je částka 35 mil Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil Kč za poškození vozidla a ušlý zisk pro všechny poškozené.

Cena povinného ručení Svitavy

Cena povinného ručení zajímá každého motoristu nejen ve Svitavách. Bohužel není jednoduché říci konkrétní cenu povinného ručení. Závisí totiž na několika faktorech.

V první řadě se cena povinného ručení vždy odvíjí od typu a modelu vozidla pojištěného vozidla. Dražší vozidla obecně mají pojištění dražší. Také typ motoru a jeho výkon se může podílet na konečné ceně povinné ručení.

Dále cenu povinného ručení ovlivňuje také věková skupina majitelů. Senioři a naopak mladší řidiči jsou často považováni za rizikovější, proto mají povinné ručení dražší.

Také bydliště motoristy hraje roli. V menších městech se platí nižší pojistné, ve větších naopak vyšší, protože v nich hrozí riziko častějších nehod. Konečně i historie řízení významně ovlivňuje cenu povinného ručení.

Kdo častěji bourá, platí vyšší pojistné. Naopak v podobě bonusů odměňuje pojišťovna ty, kteří nebourají nebo ne tak často.

Pár slov o Svitavách

Východočeské město leží v Pardubickém kraji na hranicích s Moravou. Část města se dokonce nalézá již na Moravě. Svitavy byly založené v druhé polovině 13. století premonstrátskými mnichy.

Z významných památek je nutné jmenovat zejména Starou radnici, Langrovu vilu, židovský hřbitov a památník Oskara Schindlera. V okolí města se nalézá Česká tabule, které je oblíbená jak mezi turisty tak i mezi cyklisty.