Povinné ručení Mělník

V rámci pojištění vozidel existuje zákonné pojištění, kterým je pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Toto pojištění je povinné pro všechny majitele motorových vozidel, která jsou provozovaná na českých komunikacích.

Povinné ručení musí mít uzavřené každý majitel vozidla, motorky, skútru, čtyřkolky či přívěsného vozíku. Je jedno, jestli je z Rychnova nad Kněžnou nebo Mělníka. Platí to pro všechny.

V případě, že majitel své vozidlo nepojistí a způsobí nehodu, musí škodu poškozenému či poškozeným uhradit z vlastních zdrojů a v plné výši. Navíc mu za nesjednané pojištění hrozí pokuta až do výše 40 000 Kč a vyřazení vozidla z registru, pokud není pojištěno déle než 14 dní.

Povinné ručení a havarijní pojištění

V oblasti pojištění vozidel se objevují dva pojmy – povinné ručení a havarijní pojištění. Hlavním rozdílem mezi nimi je zákonná povinnost. Zatímco povinné ručení je pojištěním zákonným a musí jej mít sjednané všichni vlastníci provozovaných vozidel, havarijní pojištění je dobrovolné.

Cílem povinného ručení je zajistit, aby poškozeným bylo včas vyplaceno odpovídající pojistné plnění. Tedy aby jim byla nahrazena způsobená škoda, ať už na zdraví či na majetku.

Zatímco z havarijního pojištění se nahrazuje škoda vzniklá na vlastním vozidle. Pokud tedy někdo zaviní dopravní nehodu, pak za něj pojišťovna z povinného ručení zaplatí škodu třetím osobám a z havarijního pojištění škodu na vlastním vozidle.

Co kryje povinné ručení

Jak již bylo uvedeno, smyslem povinného ručení je nahradit škodu na vozidle nebo újmu na zdraví vzniklou jinému účastníkovi silničního provozu.

Jednoduše řečeno, každý pojištěný, který způsobí dopravní nehodu, má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila škodu všem, kterým ji nehodou způsobil. V rámci povinného ručení má pojištěný právo, aby za něj pojišťovna zaplatila následující:

  • újmu na zdraví,
  • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou vozidla,
  • ušlý zisk vzniklý následkem havárie,
  • náklady na zdravotní péči, která byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
  • náklady spojené s právním zastoupením v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění nebo jeho neoprávněného odmítnutí či krácení.

Rozsah povinného ručení je dán zákonem. To znamená, že pojišťovny mají zákonem stanovené limity, které musí z povinného ručení vyplatit. 

Minimálním limitem je částka 35 mil Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil Kč za poškození vozidla a ušlý zisk pro všechny poškozené.

Nejlevnější povinné ručení online

Jednoduchým způsobem, jak uzavřít výhodné povinné ručení, je online. Pomocí online srovnávačů si zájemci mohou porovnat více nabídek na povinné ručení mezi sebou a vybrat si takové, které bude vyhovovat jejich požadavkům.

Do online srovnávače povinného ručení se zadávají tyto údaje o vozidle:

  • typ (osobní, užitkové, motocykl)
  • užití (běžný provoz, taxi, rozvoz zboží)
  • značka
  • modelová řada
  • motorizace

Pro získání přesnější ceny povinného ručení se dále vyplňuje rok výroby vozidla, věkbydliště a délka bezeškodního období (systém bonus/malus). To všechno jsou faktory, které ovlivňují cenu povinného ručení.

Po vyplnění formuláře stačí kliknout na tlačítko „Spočítat cenu“ a objeví se porovnání povinného ručení. Pak už stačí vybrat nejvýhodnější povinné ručení. Pokud si zájemce současně sjedná havarijní pojištění, bude mít cenu levnější.

Pár slov o Mělníku

Středočeské město Mělník leží severně od hlavního města Prahy na soutoku řek Vltavy a Labe. Mělník je vyhlášeným městem v oblasti vinařského průmyslu. V jeho okolí se nachází desítky vinohradů a každoročně se zde konají vinobraní. Poblíž Mělníka se také nachází chráněná krajinná oblast Kokořínsko. Mezi významné památky patří zámek či vodárenská věž.