Povinné ručení Havlíčkův Brod

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla je v České republice dané zákonem již řadu let. Mezi lidmi je známé spíše pod pojmem povinné ručení. Jaké jsou ceny povinného ručení Havlíčkův Brod?

Povinné ručení slouží ke krytí škod na zdraví i majetku, které pojištěný může provozem svého vozidla způsobit dalším účastníkům provozu. Pokud vlastník vozidla nemá vozidlo pojištěné, porušuje zákon a hrozí mu správní řízení, ve kterém mu bude udělena pokuta od 5 do 40 tisíc korun.

To ovšem nic není proti tomu, že v případě nehody bude muset platit veškerou škodu sám. A ta se může vyšplhat do milionů.

Co kryje povinné ručení?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla kryje:

 • úhradu škody způsobené na zdraví nebo usmrcením,
 • úhradu škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • úhradu škod, majících povahu ušlého zisku,
 • úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení, a to v případě prodlení pojistitele nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Minimální zákonem stanovený limit pojistného plnění je 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil. Kč na majetkovou škodu pro všechny poškozené.

V praxi to znamená, že v případě nehody zaplatí pojišťovna za viníka nehody poškozenému skutečnou škodu, avšak maximálně do výše stanovených limitů.

Ceny povinného ručení

Kdo chce sjednat povinné ručení, určitě ho bude zajímat, jaká je cena povinného ručení. Obecně nelze na tuto otázku odpovědět. Mezi jednotlivými pojišťovnami totiž vznikají rozdíly v cenách povinného ručení, protože každá z nich používá pro jeho výpočet jiné parametry.

Proto se vyplatí udělat si srovnání povinného ručení. Na cenu povinného ručení mají vliv dva typy ukazatelů – typ vozidla a pojistník. Na cenu povinného ručení má vliv zejména:

 • typ vozidla (osobní, motorka, autobus),
 • účel využití (osobnímu/služební),
 • zdvihový objem válců/výkon,
 • typ paliva,
 • konkrétní model auta,
 • věk pojistníka,
 • trvalé bydliště pojistníka,
 • bonusy/malusy.

Levnější pojištění člověk získá pro vozidlo provozované pro osobní účely, naopak služební auta ho mají dražší. Také platí, že čím výkonnější auto je, tím dražší má pojistku. Stejně tak vozidlo s dieselovým pohonem je obvykle dražší než s benzinovým.

Rovněž platí, že čím je řidič mladší, tím je rizikovější, a proto platí za pojištění více. To samé platí i pro seniory. Do výpočtu vstupuje také adresa bydliště. Ve větších městech jsou pojistky obvykle dražší než na vesnici.

Online srovnání povinné ručení

Nejlepším způsobem, jak si sjednat povinné ručení rychle a levně, jsou online srovnávače. Člověk si snadno porovná více nabídek od různých pojišťoven, a v klidu se rozhodne, která z nabídek je nejvýhodnější.

Při výběru by se však neměl soustředit pouze na výši pojistného, nýbrž také na pojistné limity, rozsah pojištění, nabídku doplňkových připojištění a také asistenční služby.

Celý proces srovnání povinného ručení je velmi jednoduchý a zvládne ho každý za pár minut z pohodlí domova. Stačí zadat poptávku přes online kalkulačku, kde se vyplní potřebné údaje. Systém pak srovná nabídky jednotlivých pojišťoven.

Z nabídek si zájemce vybere tu, která je pro něj nejlákavější, a odešle poptávku. Všechny potřebné dokumenty přijdou ihned na e-mail. Jedinou podmínkou k tomu, aby vznikl nárok na pojistnou ochranu k datu uvedenému na smlouvě, je uhrazení ceny pojištění v řádném termínu.

Pár slov o Havlíčkově Brodě

Město Havlíčkův Brod leží ve Východních Čechách na soutoku dvou řek Sázavy a Šlapanky. V okolí města se nachází Českomoravská vysočina, kterou prochází desítky turistických a cyklistických tras (např. Posázavská cyklotrasa).

Mezi nejvýznamnější historické památky patří zachovalé městské opevnění, radnice ze 17. století či pomník K. H. Borovského.