Povinné ručení Generali – Připojištění

Generali pojišťovna má dlouhou a úspěšnou historii, jedná se o moderní finanční instituci se silnou znalostí českého trhu a s mezinárodním zázemím. Napříč celou Českou republikou má nad 500 poboček.

Generali pojišťovna nabízí možnost rozšířit rozsah pojištění o další motoristy poptávané služby, jako jsou mimo jiné pojištění skel, nebo také připojištění náhradního vozidla.

Pojištění skel

Toto doplňkové pojištění je určeno pro motoristy, kteří si chtějí pojistit všechna skla svého automobilu proti poškození či zničení.

Rozsah pojištění

 • čelní, zadní sklo a všechna boční tj. všechna skla,
 • škody vzniklé poškozením nebo zničením.

Spoluúčast

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10%, min. 500 Kč při výměně skla. Při opravě skla se spoluúčast neuplatňuje.

Cena připojištění skel

Pojistná částka v Kč

Pojistné v Kč

  3000

    196 Kč

  5000

    266 Kč

10000

    765 Kč

15000

 1 080 Kč

20000

 1 395 Kč

30000

 2 160 Kč

40000

 2 790 Kč

Pojištění se hodí pro všechny, kteří jezdí často automobilem nebo v něm převážejí další osoby. 

Rozsah pojištění:

Sjednává se pro případ smrti či trvalých následků a odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu způsobeného dopravní nehodou.

Cena připojištění

 

Pojistná částka pro případ smrti

Pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu

Denní odškodné

Roční pojistné

v 5 místném voze

Varianta 1

   60 000 Kč

120 000 Kč

60 Kč

   675 Kč

Varianta 2

120 000 Kč

240 000 Kč

60 Kč

1 350 Kč

Varianta 3

180 000 Kč

360 000 Kč

60 Kč

2 025 Kč

Připojištění náhradního vozidla

Pojištění je vhodné pro jakéhokoli řidiče. Každý z nás se může stát účastníkem dopravní nehody, pojištění náhradního vozidla Vám zajistí potřebný komfort a pomůže minimalizovat finanční dopad.

Pojištění kryje úhradu nákladů na nájem náhradního vozidla, po dobu opravy vozidla poškozeného v důsledku dopravní nehody. Možnost volby pojistné částky je zde ze dvou variant, přičemž zvolené pojistné částce odpovídá max. denní limit a roční pojistné.

Varianty pojištění náhradního vozidla 

 

Pojistná částka

Maximální denní limit

Roční pojistné

Varianta 1

15 000 Kč

1 500 Kč

    888 Kč

Varianta 2

30 000 Kč

2 000 Kč

1 488 Kč

Připojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany je určeno pro účastníky silničního provozu, kteří se dostanou do složité situace a následně tak musí hájit své zájmy u soudu. S uzavřeným pojištěním právní ochrany se vždy domůžete svého práva, aniž byste se dostali do finanční tísně.

Rozsah nabízených služeb:

 • náklady na právní porady poskytované odbornými pracovníky pojistitele,
 • odměnu advokáta za zastupování v občanskoprávním řízení,
 • odměnu advokáta za obhajobu (zastupování) v trestním řízení,
 • náklady na soudní řízení,
 • náklady na vypracování znaleckého posudku,
 • výdaje a náklady vzniklé protistraně v souvislosti se soudním řízením, pokud soud ve svém pravomocném rozhodnutí rozhodl tak, že náklady řízení je povinen uhradit pojištěný,
 • kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby až do výše 100 000 Kč, a to ve formě bezúročné půjčky.

Cena připojištění k dispozici v kalkulátoru.

Připojištění doplňkových asistenčních služeb TOP ASSISTANCE i pro případ poruchy

Nadstandardní asistenční služby Generali Top Assistance je nabízen jako doplněk základních asistenčních služeb pro osobní, užitková nebo nákladní vozidla do stáří 11 let při vstupu do pojištění.

Rozsah nabízených služeb:

 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby za účelem zprovoznění vozidla,
 • odtah nepojízdného vozidla,
 • zajištění a uschování vozidla,
 • náhradní vozidlo po dobu 24 hodin.

Roční pojistné pro osobní a užitková vozidla činí 500 Kč / pro nákladní vozidla 900 Kč.