Povinné ručení České pojišťovny – Asistenční služby

Základní asistenční služby získáte při uzavření povinného ručení. Česká pojišťovna nabízí i možnost rozšíření asistenčních služeb formou připojištění.

Kontaktní údaje:

  • SOS Assist s. r. o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
  • Telefonní kontakt: +420  224 557 004      

Klientům jsou asistenční služby nabízeny v rámci vybraného limitu povinného ručení. Asistenční služby jsou platné jak na území ČR, tak i v zahraničí.

Asistenční služba POHODA Klasik pro případ havárie a odcizení 

  • ZDARMA k povinnému ručení v limitu STANDART.

Asistenční služba POHODA Speciál pro havárie, odcizení, poruchy

  • ZDARMA k povinnému ručení v limitu BONUS EXKLUSIVE.

Asistenční služba POHODA SOS pro případ havárie, odcizení, porucha + vyšší limity plnění

Přehled rozsahu služeb a limitů asistenčních služeb České pojišťovny

 

ROZSAH SLUŽEB  

POHODA Klasik

POHODA Speciál

POHODA SOS

Havárie

úhrada práce mechanika

až 2 hodiny

až 2 hodiny

až 3 hodiny

odtažení vozidla

do 50 km

do 500 km

bez limitu

úhrada nákladů za ponechání zničeného vozu v zahraničí

A

A

A

skladné

až 10 dnů (do 20 €/den)

až 10 dnů (do 20 €/den)

až 20 dnů (do 20 €/den)

telefonické tlumočení

A

A

A

předání vzkazu

A

A

A

právní pomoc

do 1000 €

1500 €

2000 €

Odcizení

poradenství

A

A

A

nocleh

až 2x 70 €

až 2x 100 €

až 2x 100 €

Porucha

úhrada práce mechanika

N

až 2 hodiny

až 3 hodiny

odtažení vozidla

N

do 50 km

do 100 km

skladné

N

až 10 dnů (po 20 €)

až 20 dnů (po 20 €)

předání vzkazu

N

A

A