Povinné ručení: Je možné získat rodinný bonus?

Cena povinného ručení může být pro dvě stejná vozidla odlišná. Výslednou cenu povinného ručení totiž ovlivňuje relativně velké množství faktorů. Jedním z těchto faktorů je tzv. bonus, který řidiči získávají za léta bezpečné jízdy bez nehody. Čím větší bonus mají, tím levnější povinné ručení získají.

Nejprve si připomeňme pár faktů o povinném ručení. Oficiálně se jedná o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla na majetku, zdraví či životě dalších účastníků silničního provozu. Toto pojištění je stanovené zákonem a to znamená, že je povinné pro všechny vlastníky aktuálně provozovaných vozidel.

Až  do roku 1999 směla povinné ručení poskytovat pouze Česká pojišťovna. Do této doby byla cena pojištění jednotná a řidiči neměli na výběr. To se změnilo příchodem roku 2000, kdy začala platit novela zákona č. 168/1999 Sb. Tehdy se povinné ručení stalo povinně smluvním pojištění. Povinnost sjednání pojištění řidičům sice zůstala, ale rozšířila se nabídka pojišťoven, které povinné ručení směly nabízet.

Které pojišťovny poskytují povinné ručení nyní?

  • AXA pojišťovna
  • Allianz pojišťovna
  • ČSOB pojišťovna
  • Česká podnikatelská pojišťovna
  • Direct pojišťovna (do 06/2015 Triglav)
  • Generali pojišťovna
  • Hasičská vzájemná pojišťovna
  • Kooperativa pojišťovna
  • Slavia pojišťovna
  • Uniqa pojišťovna

Novela zákona přinesla nové podmínky

Výsledkem tohoto kroku byl vznik svobodného konkurenčního prostředí. Pojišťovny sice musí splňovat podmínky dané zákonem, ale vše ostatní včetně konečné ceny pojištění záleží na volbě jejich vedení. Za uplynulých 16 let se povinné ručení vyvíjelo. Měnily se podmínky pojištění, výše pojistných limitů a samozřejmě i ceny. Rozšiřovala se nabídka doplňkových připojištění i rozsah asistenčních služeb.

Od roku 2000 si tedy řidiči mohou dobrovolně zvolit pojišťovnu, u které se rozhodnou své vozidlo pojistit. Pro řidiče to má jednoznačné výhody. Díky konkurenčnímu prostředí mají možnost širokého výběru. Pojišťovny se předbíhají v zajímavějších nabídkách a řidiči mohou díky vzájemnému soupeření pojišťoven významně ušetřit.

Povinné ručení a bonus

Na ceně povinného ručení se podílí více faktorů. Jedná se například o výkon a objem motoru, jeho typ a rok výroby, dále pak věk a trvalé bydliště jeho vlastníka a v neposlední řadě i bezpečnost jízdy. To znamená, že dvě naprosto stejná vozidla nebudou mít stejně drahé pojištění, protože jejich vlastníci budou odlišní.

Například mladý řidič žijící ve velkém městě zastupuje dvě rizikové skupiny – mládí a velké město. Za povinné ručení proto zaplatí více než například čtyřicetiletý muž, který má s řízením vozidla 20 let zkušeností, a navíc žije v malé obci, kde je riziko nehody výrazně nižší. Méně za povinné ručení zaplatí také řidič, který jezdí bez nehod, a díky tomu získá bonus neboli slevu na pojistném.

Co je bonus? Bonus je sleva na povinném ručení, kterou řidič obdrží na dlouhodobou jízdu bez nehody. Opakem je malus neboli přirážka na pojistném. Malus řidič obdrží za vysokou nehodovost.

Bonus získává řidič po každém roce pojištění pouze v případě, že nezavinil žádnou dopravní nehodu. Za jeden rok bez nehody může řidič získat 5-10procentní bonus. Nejvyšší možný bonus se pohybuje kolem 60 procent. Bonus zpravidla není přenositelný, to znamená, že je určený vždy pro konkrétní osobu.

Co se týče diskutovaného převodu bonus, ten je obvykle možný pouze mezi manžely. Občas se však v nabídce některých pojišťoven objeví tzv. rodinný bonus. To znamená, že jeden rodinný příslušník může využít výhodnější bonus jiného rodinného příslušníka, čímž získá lepší cenu. Tyto nabídky ale bývají velice omezené.

Víte, jak zjistit výši svého bonusu? Nejjednodušším způsobem je zkontaktovat svou pojišťovnou a na výši bonusu se zeptat. Tyto informace má k dispozici také Česká kancelář pojistitelů (ČKP).

TIP: Povinné ručení může být levné, ale i zbytečně drahé. Chcete-li si ověřit, zda za povinné ručení neplatíte zbytečně mnoho, stačí si na ePojistka.cz porovnat aktuální nabídky.