Pojištění domácích zvířat Halali

Nabídka Halali pojištění pro domácího mazlíčka

Majitel zvířete si může vybrat z následujících pojištění:

 • pojištění úrazu, nemoci a života psa
 • připojištění odpovědnosti za škodu
 • připojištění na zaběhnutí psa
 • připojištění na úhyn psa při norování

Pojištění  domácího mazlíčka je určené pro:

 • Pes s PP  –  domácí, vystavovaní nebo pracovní  

 Podmínky a parametry pro pojištění domácích zvířat (nutné znát pro sjednání pojištění)

 • věk, rasa zvířete, s PP, čip/tetování

 Územní platnost pro domácího mazlíčka

 Pojištění léčení úrazu, nemoci a smrti 

 • pojištění lze sjednat pro psa, který je trvale označen mikročipem nebo tetováním
 • pojištění lze sjednat samostatně
 • pojištění lze sjednat pro zvíře, které je zdravé a absolvovalo řádná očkování, která jsou poznamenaná v očkovacím průkazu.
 • předmětem pojištění jsou léčebné výlohy vynaložené v důsledku úrazu psa a uhynutí, léčebné výlohy v důsledku nemoci psa a uhynutí, uhynutí nebo utracení psa v důsledku operace, porodu, potratu, akutní otravy, v důsledku živelní události, nebo v přímé souvislosti s ní na území České republiky
 • územní platnost pojištění je Česká republika

TABULKOVÝ PŘEHLED PRO POJIŠTĚNÍ LÉČENÍ ÚRAZU, NEMOCI A SMRTI

Pojištění psa se vztahuje na:

 Náklady vynaložené na nezbytně nutné přiměřené a veterinárním lékařem účelně vedené léčení stavu pojištěného psa vyžadující bezodkladné veterinární vyšetření způsobené tj.:

 • léčebné výlohy vynaložené v důsledku úrazu psa a uhynutí,
 • léčebné výlohy v důsledku nemoci psa a uhynutí,
 • uhynutí nebo utracení psa v důsledku operace, porodu, potratu, akutní otravy, v důsledku živelní události, nebo v přímé souvislosti s ní.

Pojištění ochrání před nepředvídatelnou škodou, kterou způsobí neúmyslně Váš psí společník

 • pojištění nelze sjednat samostatně
 • předmětem pojištění jsou škody způsobené pojištěným psem jiné osobě úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením nebo zničením věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví.
 • pojištění se vztahuje na škodné události, které se staly na území České republiky

Česká pojišťovna vám nabízí pojištění s těmito limity plnění:

 • 500.000,- Kč pro škodu na zdraví včetně léčebných výloh
 • 250.000,- Kč pro škodu na věci
 • 100.000,- Kč pro finanční škodu 

Více informací o pojištění ve:

Pojištění psa do Halali, všeobecné pojišťovny, a.s. je jako ostatní nabídka pojištění konkurenčních pojišťoven vhodný pro široké spektrum majitelů psů. Halali má dlouhodobé zkušenosti především s pojištěním myslivosti a jiných majetkových pojištění. Svého psa svěříte specialistům.