Online kalkulačka pro životní pojištění a pojištění vozidel

Povinnost uzavřít povinné ručení, neboli pojištění vozidel u nás vyplývá ze zákona. Je jen na vás, kterou pojišťovnu si pro tuto službu vyberete. Povinné ručení můžete uzavřít bud na pobočce určité pojišťovny nebo také mnohem pohodlněji a rychleji prostřednictvím internetu, kde naleznete mnoho srovnání jednotlivých produktů a kde si můžete i cenu zjistit prostřednictvím internetové kalkulačky. Je výhodné mít možnost srovnat si najednou více produktů z různých pojišťoven, než obcházet jednotlivé pobočky a ztratit tak spoustu času a energie.

Životní pojištění se sjednává za účelem pojištění člověka před finančními důsledky různých rizikových životních situací. Mezi nejznámější a nejvyužívanější produkty v této oblasti řadíme životní pojištění proti riziku smrti, trvalé invalidity nebo také náhlé smrti úrazem. Na trhu můžeme vybírat ze dvou základních druhů tohoto pojištění. Životní pojištění je určitě dobré uzavřít co nejdříve, protože zdravotní rizika přirozeně nabývají po 50 letech věku. Tento fakt pojišťovny samozřejmě reflektují a toto se odráží i v kalkulacích jednotlivých  pojišťoven. Výše pojistné částky se proto s přibývajícím věkem přirozeně zvyšuje. Pojišťovny nabízí svým klientům riziková životní pojištění i různá kombinovaná životní pojištění.

Povinné ručení je synonymem pro zákonnou povinnost člověka uzavřít pojištění pro každé vozidlo, které je provozováno na komunikacích tuzemsku. Každé takové motorové vozidlo musí mít uzavřenou a platnou pojistku ještě před vyjetím na komunikaci. Jinými slovy se jedná o pojištění odpovědnosti za škodu, která může být provozováním onoho vozidla na pozemních komunikacích způsobena. Povinné ručení funguje tak, že viník nehody hradí poškozenému škody na zdraví a majetku právě ze svého povinného ručení. Obvykle se setkáme s limity plnění, které jsou stanoveny na škody na majetku a také na škody na zdraví dalších poškozených osob. Jde tedy především o neúmyslně způsobené škody na vozidlech, stavbách nebo na veřejném majetku.