Nejlevnější havarijní pojištění a povinné ručení

V případě, že jste provozovatelem dopravního prostředku po českých pozemních komunikacích, je třeba, abyste měli sjednáno pojištění odpovědnosti při způsobení případné dopravní nehody vaším zaviněním. Takové pojištění se jinými slovy nazývá také povinné ručení, a jak již bylo napsáno výše, v České republice je ze zákona vyžadováno. Dokladem o takto sjednaném pojištění je zelená karta, která je nezbytnou součástí povinné výbavy každého vozidla a může být vyžádána k nahlédnutí policií České republiky při běžných silničních kontrolách. Samozřejmostí je sjednané pojištění i při jakékoliv cestě za hranice ČR do Evropské unie. Případné náklady na odškodnění způsobené dopravní nehody mohou totiž šplhat do astronomických výšin a ne každý člověk by měl na jejich zaplacení. A to dokonce ani v případě nastavení splátkového kalendáře.

Na trh se tedy začíná dostávat spousta společností, které prozatím působily pouze v zahraničí. Oproti České pojišťovně tedy mají nevýhodu v tom, že v povědomí občanů setrvává pouze jediná společnost. Na druhou stranu mají bohaté zkušenosti ze zahraničních kapitálových trhů a oblastí pojištění, o kterých se zatím v čerstvém polistopadovém Česku nevědělo. Nemalou výhodou jsou také kapitálová zajištění z bohatých a zabezpečených mateřských společností. Jednou z takových institucí je například Allianz pojišťovna, která přichází na český trh ze sousedního Německa. Tato společnost měla tak silné zázemí a dokonalý marketingový plán, že za téměř dvacet let působení v České republice se stala jednou ze tří největších pojišťoven nabízejících nejrůznější druhy pojistek.

V posledních dnech se velmi často stává, že nabídka povinného ručení obsahuje balíčky, které jinak nabízí pouze havarijní pojištění. Je to v podstatě přirozený vývoj v konkurenčním souboji o zákazníka. Pojišťovny nabídnou drobnost, která jinak spadá do jiné sorty pojištění, a vy například dostanete povinné ručení s pojištěním čelního skla. Tím pádem máte ze zákona pokrytu odpovědnost za způsobenou havárii a navíc jako bonus získáváte krytí proti riziku rozbití čelního skla. Dalším z bonusů může být například asistenční služba zcela zdarma nebo pojištění proti živelným katastrofám či střetu s divokou zvěří. Záleží tedy zcela na vašem osobním výběru a vašich preferencích při rozhodování, jaký finanční subjekt postavit na svou stranu při krytí rizik spojených s provozem vašeho automobilu.