Náhrady za škody způsobené při nehodě

V případě, že využíváte k přesunům dopravní prostředek, je třeba mít ze zákona zřízeno pojištění odpovědnosti za případné škody způsobené zaviněním dopravní nehody. Takové pojištění se také jinými slovy nazývá povinné ručení. Je totiž velmi pravděpodobné, že v okamžiku, kdy zaviníte dopravní nehodu, se náklady na úhradu škod vyšplhají do výšin, které pro vás budou nepřijatelné. A vězte, že takové situace nejsou ojedinělé. To je také důvod, proč toto pojištění je státem regulováno a vyžadováno pro chod každého vozidla. Dokladem o sjednání takového pojištění je takzvaná zelená karta, která je povinnou výbavou každého řidiče jedoucího automobilem a je vyžadována policií České republiky například při běžné kontrole.

Pokud chcete mít pokryta i rizika na Vaší straně, je třeba si kromě povinného ručení sjednat také havarijní pojištění. V případě způsobení dopravní nehody jsou totiž z povinného ručení náklady na odškodnění ostatních zúčastněných stran, nikoliv však Vás. Co se týče havarijního pojištění, tak toto se sjednává právě z tohoto důvodu a činí tak člověka klidnějšího, protože za něj pojišťovna přebírá odpovědnost. Samotné platby pojistného jsou pak realizovány v klasické měsíční, čtvrtletních, pololetních nebo ročních splátkách. Záleží tedy na vás, jak si splácení rozvrhnete a jak moc tím zatížíte svůj rodinný rozpočet. Důležité je, aby bylo hrazeno včas a řádně, aby pojišťovna nemohla smlouvu vypovědět.

Obě z těchto smluv vám dokáže nabídnout kterákoliv společnost zabývající se krytím rizik. Nicméně chcete-li si vybrat společnost s mnohaletou historií a širokým spektrem zkušeností na poli pojišťovnictví, správnou volbou je Slavia pojišťovna. Jedná se o společnost působící na českém trhu již od roku 1868 a jak má sama uvedeno ve svém sloganu – nikdy nehledí na trh okolo, ale snaží se vždy hledět dopředu a klientům vytvářet pojistky doslova na míru.