Jak uplatnit nárok na bonus u povinného ručení

Po uzavření pojistné smlouvy povinného ručení je nutné do 2 měsíců pojišťovně, u které bylo sjednané pojištění, zaslat potvrzení o bezeškodní době z předešlé pojišťovny. Toto potvrzení získáte po ukončení řádného pojištění u předchozí pojišťovny, která je povinna Vám potvrzení vystavit a zaslat.

Vše probíhá v dostatečné časové rezervě a 2 měsíční lhůta na předložení nové pojišťovně se skutečně dodrží.

Pojišťovny mají nárok si Váš předložený bonus zkontrolovat ve společné databázi pojišťoven a ověřit nárok na bonus.

Tolik obecně. Ve skutečnosti jednotlivé pojišťovny dále definují pravidla, za kterých rovněž bonus nebo analogickou  slevu klientovi poskytují individuálně. Podrobnosti naleznete v podrobném popisu produktů jednotlivých pojišťoven nebo v srovnání.