Havarijní pojištění pro Peugeot

Povinné ručení je zákonné pojištění, které chrání před finančními důsledky škod, které řidič způsobí druhým osobám. To však neplatí pro škody, které si řidič způsobí na vlastním vozidle. Jak tedy ochránit svůj majetek, aniž by se člověk musel zadlužit?

Za tímto účelem je vhodné mít uzavřené havarijní pojištění, které kromě škod po havárii kryje také škody způsobené živelnými událostmi, vandaly či zloději. Sjednat si havarijní pojištění lze i online.

Co je to havarijní pojištění

Havarijní pojištění je druh pojištění, který je určen k pokrytí škod, které může být způsobeno v nezaviněných situacích – jako jsou nehody, požáry, krádeže nebo škody způsobené živelními pohromami.

Havarijní pojištění se vztahuje k automobilům a zabezpečuje částku peněz, která bude použita na opravu navrácení automobilu do původního stavu.

Některé pojistné smlouvy mohou také zahrnovat úhradu lékařských výloh, pokud je pojištěný zraněn při nehodě. Havarijní pojištění nezahrnuje škody, které jsou způsobeny běžným opotřebením nebo zanedbáním, avšak v některých případech může být krytí přidáno jako dodatečná služba.

Jaké jsou doplňkové služby k havarijnímu pojištění?

Doplňkové služby k havarijnímu pojištění se mohou lišit v závislosti na typu pojištění. Některé běžné doplňkové služby k havarijnímu pojištění zahrnují:

 • pojištění odcizení
 • pojištění proti škodám způsobeným přírodními pohromami (záplava, zemětřesení nebo hurikán)
 • pojištění přepravy
 • pojištění proti odpovědnosti
 • pojištění proti vandalismu
 • pojištění proti škodám způsobeným požárem nebo kouřem
 • dálkové služby, jako je záchranná služba, asistenční služby a služby 24 hodin denně

Základní balíček služeb se může lišit u jednotlivých pojišťoven. Na začátku je tedy vhodné si ujasnit, co je potřeba mít pokryto a poté si nechat vypracovat konkrétní nabídky od více společností a provést srovnání havarijních pojištění.

Na co si dát u havarijního pojištění pozor?

Situace, kdy si člověk platí jakékoliv pojištění a v případě potřeby plnění nedostane nic, je velmi nepříjemná. Pojišťovny mají svá specifická pravidla a vždy chtějí vydat méně peněz než přijmou. Na co si dát konkrétně u havarijního pojištění pozor:

 • výše pojistného
 • doba trvání pojištění
 • konkrétní pojištěné oblasti
 • podmínky platnosti pojištění
 • nastavené limity

U každého typu pojištění je důležité vždy promyslet, co je od něj očekáváno a z jakého důvodu je zřizováno.

Proč je důležité správně nastavit výši pojistného

Výběr správné výše pojistného je velmi důležitý. Je to částka, dle které se určuje, kolik pojištěný dostane v případě pojistné události. Pokud je pojistná částka příliš nízká, klient v případě plnění dostane méně peněz, než potřebuje na vrácení svého automobilu do původního stavu.

V případě, že je pojistná částka naopak příliš vysoká, klient zbytečně platí vyšší pojistné a částku, která je nad rámec opravy stejně nedostane. Proto je důležité, správně určit výši pojistného, která odpovídá hodnotě auta.

Hodnota automobilu v čase rychle klesá – s tím by měly klesat i limity a výše pojistné částky. Havarijní pojištění je tedy důležité pravidelně aktualizovat, ideálně 1x za rok.

Limity u havarijního pojištění

Limity u havarijního pojištění jsou velmi podstatné. Omezují pojistné plnění na určitou částku, kterou si pojistník může nárokovat za podmínek stanovených pojistnou smlouvou. To znamená, že pokud by náklady na opravu nebo náhradu za škodu přesáhly limit pojištění, pojistník musí uhradit rozdíl ze svých vlastních prostředků.

Výši limitů je tedy důležité pečlivě zvážit a jejich hodnota by měla kopírovat hodnotu automobilu.

Připojištění GAP kryje okamžité snížení hodnoty u nového auta

Gap připojištění je typ pojistného produktu, který pokrývá mezeru mezi náklady na opravu nebo náhradu poškozeného vozidla a částkou, kterou vyplatí pojistná smlouva.

To je obzvláště prospěšné, pokud hodnota automobilu klesá rychleji než jeho hodnota odpovídající pojistné smlouvě. V takových případech může připojištění Gap pokrýt rozdíl.

Připojištění GAP se využívá obzvláště v prvních letech po pořízení úplně nového auta. Jakmile si například někdo koupí nový vůz, který právě „sjel z linky“ a s ním se po pár měsících něco stane, jeho hodnota již není stejná jako u zcela nového auta.

Pojišťovna tedy nevyplatí částku, za kterou se dá opět pořídit naprosto nový vůz. Toto připojištění ovšem pokrývá rozdíl mezi současnou hodnotou a náklady na pořízení nového vozu.

Jak si sjednat havarijní pojištění

Havarijní pojištění lze sjednat online přes internet nebo fyzicky přímo na pobočce pojišťovny. Další variantou je využití pojišťovacího poradce. Při sjednávání je třeba zohlednit všechna rizika, kterým je vozidlo vystaveno. Je třeba se seznámit s podmínkami a zvolit vhodnou variantu pojištění.

Jak již bylo zmíněno ideální variantou je porovnat si více nabídek a ty neposuzovat jen na základě ceny, avšak porovnat i parametry pojištění, limity a vše, na co se pojištění vztahuje. Některé pojišťovny nabízí omezený základní balíček a další důležité body se řeší až pomocí připojištění.

Trochu více o společnosti Peugeot

Na počátku 19. století byla založena firma Peugeot, která se zprvu zabývala výrobou ocelových trubek a od 50. let přešla na výrobu jízdních kol. Již v této době se ve znaku společnosti objevuje lev.

Přišel přelom století a s ním i bum ve výrobě automobilů. Společnost Peugeot se rozhodla zapojit a tak se v této době zařadila mezi první automobilové společnosti.

Prvním „modelem“ byla parní tříkolka vyrobená v roce 1889. Jelikož její princip spočíval v parním pohonu, nelze mluvit o skutečném automobilu. Parní pohon však byl velmi objemný a těžký a další model proto již měl nainstalovaný benzínový spalovací motor, který vyráběla společnost Gottlieba Daimlera.

Peugeot se může pochlubit hned několika primáty. V roce 1892 jako první začal používat celogumové pneumatiky a motor umístil do přední části. Kromě automobilů Peugeot vyráběl také motocykly.

První světová válka výrobu automobilů na několik let zcela přerušila a v továrnách společnosti se vyráběly pouze armádní produkty – jako tanky, armádní vozy, zbraně a nábojnice.

Po skončení války se Peugeot vrátil k výrobě automobilů a to konkrétně dostupných vozů pro širokou veřejnost. K přerušení výroby dochází opět za druhé světové války, na jejímž konci byla továrna dokonce bombardována a zničena. V 50. letech byl Peugeot opět na vzestupu a zahájil expanzi do Spojených států amerických.

Od roku 1966 Peugeot intenzivně spolupracoval s francouzskou automobilkou Renault a Volvo Cars. V polovině 70. let se součástí společnosti stala automobilka Citroen, čímž byl položen základ koncernu Peugeot Société Anonyma (PSA), do kterého byl o pár let později přijat také Chrysler-Simca.

Modely vozidel Peugeot:

 • Peugeot 1007
 • Peugeot 106
 • Peugeot 107
 • Peugeot 205
 • Peugeot 206
 • Peugeot 207
 • Peugeot 207 Spider
 • Peugeot 3008
 • Peugeot 305
 • Peugeot 306
 • Peugeot 307
 • Peugeot 308
 • Peugeot 309
 • Peugeot 4007
 • Peugeot 405
 • Peugeot 406
 • Peugeot 407
 • Peugeot 505
 • Peugeot 605
 • Peugeot 607
 • Peugeot 806
 • Peugeot 807
 • Peugeot 908
 • Peugeot Partner
 • Peugeot RCZ
 • Peugeot 508
 • Peugeot 208
 • Peugeot 5008
 • Peugeot 301
 • Peugeot 2008
 • a další

Havarijní pojištění je důležité pro všechny typy aut, jelikož chrání majitele automobilů před náklady spojenými s opravou škody. V nenadálé situaci poškozenému pomůže s náklady na odstranění škod a obnovu dopravního prostředku pojišťovna. Není tak potřeba sahat do svých úspor nebo si brát úvěr.