Havarijní pojištění Generali

Porovnáváme nabídky těchto společností Generali havarijní pojištění online Jedná z největších českých pojišťoven Generali nabízí v rámci pojištění vozidla vedle povinného ručení také havarijní pojištění. To je určené k ochraně vlastního motorového vozidla pro případ jeho poškození či zničení v důsledku živelné události, havárie či vandalismu a zahrnuje také riziko krádeže. V každém případě u havarijního pojištění platí, že není důležité, kdo nehodu způsobil. Havarijní pojištění je dobrovolné, ale vzhledem k hrozícím riziku je doporučováno zejména majitelům nových vozidel. Pojišťovny však nabízí i havarijní pojištění přizpůsobené starším vozidlům.

Havarijní pojištění Generali Havarijní pojištění Generali je poskytováno ve třech variantách.

  • První varianta Všechna rizika zahrnuje pojištění pro případ havárie, krádež vozidla či jeho části, živelné události, vandalismu, pádu či nárazu živé nebo neživé věci.
  • Druhá varianta kryje rizika havárie, živelné události, pádu či nárazu živé nebo neživé věci.
  • Třetí varianta je omezená nejvíce a vztahuje se pouze na škody způsobené v důsledku odcizení vozidla.

Pojištění je platné na celém území Evropy s výjimkou Islandu, Grónska, Špicberků, Kanárských ostrovů, Madeiry, Kypru a Azorských ostrovů. K základnímu rozsahu pojištění nabízí havarijní pojištění Generali také připojištění všech skel, úrazové připojištění všech cestujících, připojištění cestovních zavazadel, připojištění náhradního vozidla a připojištění právní ochrany. V ceně pojistného jsou asistenční služby, které je možné rozšířit za poplatek.