Co dělat při způsobené škodě

Každý se čas od času dostane do situace, kdy svým jednáním způsobí neúmyslně škodu a právě svému zaměstnavali.Od toho má sjednané pojištění odpovědnosti při výkonu povolání a s jistotou může vše vyřešit přímo přes pojišťovnu.

 Máme pro vás jednoduchý postup co dělat když byla způsoběna škoda zaměstnavateli.

Co dělat když způsobíte škodu zaměstnavateli

1. je nutné okamžitě informovat svého zaměstnavatel či pověřeného nadřízeného o vzniklé škodě

2. po konzultaci a vyčíslení škody si nechte sepsat písemný doklad o vzniku škody, její výši a požadovaném nároku škody zaměstnavatelem

3. písemně informujte pojišťovnu a nárokujte náhradu škody

4. pojišťovna po obdržení dokladů, zaeviduje nárok na zaplacení škody a dále s vámi dále bude komunikovat

5. vyplatí náhradu škody Vašemu zaměstnavateli ( postupuje dle Všeobecných pojistných podmínek a Zvláštních pojistných podmínek )

6. se zaměstnavatelem si odsouhlaste vyšetření a proplacení škody ( nejlépe písemnou formou ) a s klidem dále vykonávejte dále svou práci 

V případě, že potřebujete další informace kontaktujte přímo pojišťovnu, kde jste pojištěný najdete kontakty v sekci Pojišťovny.