Vydělává Česká kancelář pojistitelů na nevinných řidičích

Jedním z úkolů České kanceláře pojistitelů (ČKP) je vymáhání nezaplaceného povinného ručení a pokut za nesjednané zákonné pojištění vozidel. Z vybraných peněz se poté proplácí škody těm, kterým škodu způsobilo právě nepojištěné vozidlo. Nyní se však zdá, že si své dlužníky vyrábí sama.

V poslední době se stále více objevuje kritika praktik České kanceláře pojistitelů při vymáhání dlužných částek. Nejenže se každoroční desítky tisíc řidičů potýkají se neoprávněným vymáháním neexistujícího dluhu, ale objevují se také případy, kdy řidič svůj dluh zaplatit chce, ale nemá jak.

Jedním z těchto případů je Dana Bucharová, která chtěla srovnat svůj dluh ve výši 350 korun. „Nedopatřením jsem to však učinila o týden později vzhledem k pojistné smlouvě. Její platnost skončila již 15. 10. 2012, tedy vozidlo bylo sedm dní bez pojištění,“ uvedla Bucharová.

Na ČKP ji však sdělili, aby si počkala na dopis. Ten přišel až za rok a dluh již činil téměř 13 000 korun. Bohužel se však zdaleka nejedná o jediný případ.

Dlužník nemůže dobrovolně zaplatit pokutu

Dlužník, který si svůj dluh uvědomuje, nemá možnost, jak je co nejrychleji uhradit. Podle ČKP není možné, aby se člověk o zaplacení dluhu přihlásil sám, a musí počkat, až jej ČKP vypátrá a vyzve k uhrazení dluhů. To však může trvat i několik měsíců, během kterých dluh naroste až do desetitisícových částek.

Bohužel u ČKP není v současné době možné získat vyjádření z jejich strany. Na otázky, proč nemůže člověk uhradit své dluhy dobrovolně, jsme bohužel nezískali žádné stanovisko. „Po sérii článků, které poškozují jméno ČKP, jsme se rozhodli, že se již nebudeme k jednotlivým případům a s nimi související problematice prostřednictvím médií vyjadřovat. Veřejnost se na nás může obracet se svými problémy na informační telefonní lince 221 772 773,“ sdělil mluvčí ČKP Aleš Povr.