Bezeškodní průběh Uniqa

V dnešní době je Uniqa partnerem pro více než 3 miliony klientů jak v Česku, tak i na Slovensku. Nabízí servis u řady finančních produktů.

Uniqa je v Evropě oporou pro více než 15 milionů klientů v 18 zemích. Mimo jiné také nabízí různá zajímavá připojištění.

  • Bonus je převoditelný z jakékoliv pojišťovny.
  • Maximální výše bonusu je 50 %.
  • Za každých 12 měsíců bezeškodní doby je nárok na 5% slevu ze základní sazby.
  • Bonus lze převádět mezi fyzickou a osobou samostatně výdělečně činnou.
  • Bonus je převoditelný mezi manželi, druhem a družkou a osobami trvale žijícími ve společné domácnosti.
  • Doba přerušení pojištění nesmí být delší než 12 měsíců, bonus je krácen nebo nemusí být uznaný.
  • Bonus lze převádět v rámci stejné kategorie vozidel nebo na kategorii nižší.
  • Nezapočítává se bonus z období před 1. 1. 2000.

Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává 36 měsíců bezeškodní doby a vyšší pojistné budete muset platit od následujícího pojistného období.

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.