Zasílání neoprávněných výzev od České kanceláře pojistitelů

Až 70 tisíc řidičů ročně obdrží od České kanceláře pojistitelů neoprávněnou výzvu a složenku k zaplacení povinného ručení pod hrozbou exekuce i přesto, že na povinném ručení nejsou dlužní ani korunu. Ministerstvo dopravy nyní připravuje návrh, který by tomu měl zabránit.

Cílem návrhu je předejít případům neoprávněného zasílání výzev nevinným řidičům, ke kterým dochází v důsledku neaktuálních dat z Centrálního registru vozidel.

„Připravujeme nový systém výměny dat mezi Centrálním registrem vozidel a Českou kanceláří pojistitelů. Dostane nově možnost denně porovnávat své údaje o vlastnících vozidel s daty obsaženými v registru vozidel,“ uvedlo ministerstvo dopravy.

Podle ministerstva dopravy by ke spuštění nového systému mělo dojít již polovině roku 2014. V novém systému bude docházet ke každodenní výměně dát oproti současným čtrnácti dnům. „Nový způsob výměny dat také posílí kontrolu toho, zda systém registru vozidel předává informace správně,“ říká dále ministerstvo dopravy.

Až 10 procent zaslaných výzev tvořily chybné výzvy

S návrhem souhlasí i Česká kancelář pojistitelů, která doufá, že tím dojde k eliminaci chybně zasílaných výzev, které tvořily až 10 procent ze všech odeslaných vymáhacích dopisů. Příčinou byla chyba na straně Centrálního registru vozidel, který do databáze České kanceláře pojistitelů nepředával aktuální data.

„Pokud se i na konci roku stále porovnávala data od pojišťoven s dubnovými daty z Centrálního registru vozidel, tak už byla chyba poměrně velká. Toto se týkalo i těch případů, o nichž Právo informovalo v prosinci a lednu,“ konstatoval Aleš Povr, mluvčí České kanceláře pojistitelů. Na základě obdržených dat byli obesláni i nevinní řidiči.

„My jsme na jejich základě obesílali i motoristy, kteří již vozidlo nevlastnili. Ministerstvo v té době ještě o chybě nevědělo. V registru vidělo data správně. Proto se ohrazovalo proti tomu, že odpovídá za chybovost. My jsme zase považovali za relevantní informace, které jsme obdrželi z registru,“ vysvětlil dále Aleš Povr.

Důkaz viny bude na straně České kanceláře pojistitelů

Pokud dojde ke schválení návrhu, který byl předložen opozičními politiky v únoru letošního roku, bude důkazní povinnost na České kanceláři pojistitelů a nikoliv na motoristovi. Aby vše fungovalo správně, je důležité, aby všechny změny byly majitelem vozidla oznámeny vždy včas.