Všeobecné pojistné podmínky | Slovník pojmů

Každý pojistitel si stanovuje vlastní pojistné podmínky, které specifikují způsob uzavření pojistné smlouvy, platnost pojištění, předmět pojištění, pojištěná rizika, podmínky pro úhradu pojistného, výluky, podmínky vyplacení pojistného plnění, atd. Musí být schváleny orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím.