Smluvní ujednání | Slovník pojmů

Soubor zvláštních ustanoveních sjednaných nad rámec všeobecných pojistných podmínek (včetně výluk).