Pojistná částka | Slovník pojmů

Dohodnutá částka maximálního možného pojistného plnění v případě pojistné události. Její výše musí být uvedená v pojistné smlouvě.