Povinné ručení a DPH – návod

Může se zdát, že povinné ručení a DPH nemají žádnou souvislost. Bohužel pro mnoho případů je opak pravdou. Respektive problém může nastat u majitelů vozidel, kteří jsou plátci DPH. Pojišťovna jim totiž v případě škody vyplatí pojistné plnění bez DPH.

Pojišťovna vyplatí pojistné plnění bez DPH pouze plátcům DPH, protože ti si tuto částku mohou snadno odečíst z daní. Při uhrazení pojistného plnění bez DPH nenastane žádný problém, pokud je vše počínaje nahlášením pojistné události učiněno správně.

Jelikož je tato problematika méně známá, často dochází ke komplikovaným případům. Nemusí jít přitom vždy o povinné ručení, nicméně i například o pojištění odpovědnosti. Situace je vždy stejná.

Povinné ručení je forma povinného pojištění, které musí mít každý majitel motorového vozidla. Cílem povinného ručení je zajištění odškodnění třetích osob, které byly zraněny nebo jim byla způsobena škoda v důsledku provozu vozidla.

Pokud majitel vozidla způsobí nehodu, jeho povinné ručení hradí náklady na léčbu a škody způsobené třetím stranám. Každá země může mít specifické požadavky na minimální krytí a postup při uzavírání povinného ručení.

DPH (daň z přidané hodnoty) je druh daně, která se zpravidla platí z prodeje zboží a poskytování služeb. Tato daň se připočítává k ceně zboží nebo služeb a poté je odvedena státu. DPH se účtuje na každém kroku výrobního a distribučního procesu, takže je zahrnuta ve finální ceně, kterou zaplatí konečný spotřebitel.

Některé země mají různé sazby DPH pro různé kategorie zboží a služeb (například nižší sazbu pro základní potraviny a vyšší sazbu pro luxusní zboží).

“Zhruba před dvěma měsíci mi zaměstnanec stavební firmy, která rekonstruovala sousední dům, rozbil pravé zrcátko. To by nebyl až takový problém. Stavbyvedoucí, jenž u nehody byl, se mi osobně omluvil, sepsal škodu a ihned ji oznámil na pojišťovně. Zajela jsem do doporučeného autoservisu, kde mi zrcátko vyměnili. Měla jsem za to, že situace je vyřízená,”  vypráví paní Lucie z Teplic.

Paní Lucii se za pár týdnů ozval autoservis, a požádal ji o uhrazení DPH, které jim pojišťovna odmítla uhradit.

Jak je to možné? Paní Lucie je podnikatelka a zároveň plátce DPH. Pojistné bylo sice vyplaceno na účet autoservisu, který vystavil fakturu, avšak ona byla poškozenou. Proto pojišťovna uhradila částku bez DPH.

Autoservis tedy tvrdil, že paní Lucie má DPH uhradit namísto pojišťovny, a poté si jej dát do odečtu. Paní Lucie zastává opačný názor a tvrdí, že je to věc autoservisu, stavební firmy a potažmo i pojišťovny.

“Vše bylo vyfakturováno stavební firmě, takže si ani fakturu nemohu dát do nákladů, protože mne osobně to nic nestálo. Z autoservisu mi však volají každý den, že jim pojišťovna uhradila částku bez DPH. Vůbec nechápu, proč volají z autoservisu mě, když smlouvu s pojišťovnou měla stavební firma. Paní z firmy, která mi neustále volá, mi však nedokáže nijak vysvětlit, co s tím mám já společného. Prý tomu nerozumím. A má pravdu, na jakém základě bych si DPH měla odečíst, když jsem žádnou fakturu neplatila?” s povzdechem hodnotí celou situaci paní Lucie.

Řešení tkví ve správně nahlášené pojistné události

Pojistná událost byla v případě paní Lucie špatně od samotného začátku. U plátců DPH je potřeba postupovat opatrněji, jinak dojde k výše zmiňovanému výsledku. Ve všeobecných pojistných podmínkách lze narazit na ustanovení, které se vztahuje právě k plátcům DPH.

Pojistné plnění včetně DPH je vyplaceno pouze plátcům, kteří nemohou odpočet daně uplatnit z důvodu daných příslušnými právními předpisy.

V ideálním případě měla škodu nahlásit stavební firma a to pojišťovně, u níž má uzavřené pojištění odpovědnosti. Stejně by to mělo probíhat například v případě, kdy škodu plátci DPH způsobí jiný účastník silničního provozu a škoda je uplatňována z povinného ručení.

Opravu vozidla by měla správně objednat paní Lucie, na jejíž jméno poté bude zaslána faktura. Pojišťovna uhradí částku bez DPH a paní Lucie bude mít fakturu, na základě které může zažádat o odečet. Nyní musela paní Lucie trvat na revizi celého případu.