Pojistka na blbost – Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání ČSOB Pojišťovny

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu, kterou způsobíte zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, tedy škodu, za kterou odpovídáte podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského předpisu. Informace jsou platné k roku 2015.

Výše zaměstnavatelem požadované náhrady škody může dosáhnout až 4,5 průměrného měsíčního platu.

Pojistka platí pro:

  • na zdraví, usmrcení
  • na věci jejím poškozením nebo zničením
  • ve formě finanční škody
  • ČR
  • Evropy
  • celého světa kromě USA a Kanady

Pojištění odpovědnosti  při výkonu povolání ve 2 variantách

  • bez řízení dopravního prostředku zaměstnavatele
  • s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele (služební automobil, vysokozdvižný vozík apod.)

Varianta „s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele“ se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s řízením jeho dopravního prostředku.

ČSOB pojišťovna nabízí pojištění odpovědnosti při výkonu povolání se třemi stupni spoluúčasti