Zákon o povinném ručení

Zřídit si povinné ručení je povinnost nařízená zákonem každému provozovateli motorového vozidla. Konkrétně jde o zákon č. 168/1999 Sb., který se dočkal novelizace o deset let později v roce 2009. Ačkoli mnozí řidiči v době, kdy byl zákon uváděn v platnost, nad ním hořekovali a zdálo se jim, že jde jen o další „tahačku na peníze“, musí být každému jasné, že jde o rozumnou věc.

I kdyby člověk jezdil sebeopatrněji, nemůže zaručit, že nezpůsobí nějakou škodu či dokonce dopravní nehodu. A v takovém případě mu povinné ručení přijde více než vhod, protože pokrývá škody a to nejen na druhém vozidle či vozidlech, jejich nákladu, ale také trvalé následky cestujících, ekologické havárie, škody způsobené na rodinném domku atd. Zákonem je tak stanoven určitý limit, tj. nejvyšší možná částka, kterou je možné ještě z povinného ručení uhradit. Pokud se obáváte, že byste případnými škodami mohli tento limit přesáhnout, je možné si jej navýšit. Cena povinného ručení tak ale bude o něco vyšší. Zřídit si dnes povinné ručení je pohodlné a jednoduché. Postačí k tomu mít přístup k internetu. Povinné ručení porovnání vám pomůže udělat si představu o nabídkách pojišťoven pro tento typ pojištění a vybranou variantu si pak jen pohodlně online sjednáte. Potěšitelné je zjištění, že touto cestou můžete ušetřit další peníze.

Povinné ručení stanovené zákonem však pokrývá jen škody způsobené druhým. Pokud chcete mít pojištěno i vlastní vozidlo (a to nejen pro případ škody vlivem dopravní nehody, ale i pro krádež, vandalismus, živelné pohromy), je třeba si zřídit havarijní pojištění. Jestliže si zřídíte jak povinné ručení, tak havarijní pojištění od jedné pojišťovny, můžete očekávat další slevy navíc. I pro výběr havarijního pojištění můžete použít online porovnání nabídek.