Bude policie po vážné nehodě odebírat technické průkazy?

Počet vážných dopravních nehod je v porovnání s vyspělými evropskými státy stále vysoký. To a také zabránění před neodbornými opravami poškozených vozidel je důvodem, proč se dopravní policisté chystají odebírat ihned po závažné dopravní nehodě malé technické průkazy.

V případě vážné nehody může být policie oprávněna odebrat technické průkazy vozidla. Odebrání technických průkazů je opatření, které může být použito k zajištění evidence a dalšího vyšetřování nehody.

Policie má v různých jurisdikcích různé pravomoci a postupy, takže konkrétní pravidla se mohou lišit v závislosti na zemi a právním systému. Obecně platí, že policie může odebrat technické průkazy v případech, kdy je to nezbytné pro další vyšetřování, například pro zjištění příčiny nehody nebo shromáždění důkazů.

Odebrání technických průkazů obvykle znamená, že majitel vozidla nemůže používat vozidlo na veřejných komunikacích, dokud mu nebudou průkazy vráceny. Proces vrácení průkazů závisí na průběhu vyšetřování a rozhodnutí příslušných orgánů.

Po vážných nehodách se na silnice vrací až 20 procent vozidel

Autorizované servisy odhadují, že se na silnice vrátí až 20 procent vozidel, které byly po vážné nehodě v odepsaném stavu. Bohužel opravy nejsou vždy kvalitně provedené a výsledkem může být špatný technický stav. Při další nehodě může stav neodborně opraveného vozidla vážně ohrozit celou posádku.

„Technický stav vozidla není příčinou dopravní nehody, avšak má bezprostřední vliv na její následek,“ uvedl ředitel dopravní policie. V současné době nejsou taková vozidla zatím kontrolovaná. Proto budou muset vozidla, která byla po nehodě opravena, nejprve projít technickou kontrolou.

Pokud nebude opravené vozidlo odpovídat, řidič zpět technický průkaz nezíská.

Při náhodných prohlídkách vozidel odhalují dopravní policisté každým rokem kolem sto tisíc technických závad, za které byly řidičům uděleny pokuty ve výši 50 miliónů korun v roce 2012 a 40 miliónů korun v roce 2013. Nová pravidla by měly tato čísla výrazně omezit.

O malý techničák se může přijít snadno

Policie má přístup k seznamu technických závad vozidel, které mohou vést k odebrání malého technického průkazu (techničáku) v některých jurisdikcích. Malý technický průkaz je obvykle vyžadován pro provoz vozidel, která jsou starší a/nebo mají určité technické problémy, které je třeba vyřešit.

Seznam technických závad je obvykle definován v příslušných právních předpisech nebo předpisech týkajících se silniční bezpečnosti a provozu vozidel.

Tyto závady mohou zahrnovat například nefunkční brzdový systém, nedostatečnou viditelnost, vážné problémy s osvětlením vozidla nebo jiné nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost provozu na silnicích.

Pokud policie při kontrole vozidla zjistí přítomnost závažných technických závad, může rozhodnout o odebrání malého technického průkazu. Majitel vozidla pak musí závady opravit a následně podstoupit další kontrolu, aby získal zpět malý technický průkaz.

Přesné postupy a pravidla se mohou lišit v jednotlivých jurisdikcích, proto je vždy vhodné konzultovat místní právní předpisy nebo se poradit s místními orgány, aby se získaly nejaktuálnější informace týkající se procesu odebrání malého technického průkazu.

Závady dané zákonem

Závady, za které přijde odebrání techničáku, přesně definuje zákon. Zákon říká, že musí jít o „nebezpečnou závadou, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí.“

Takové závady zákon vidí takto:

 • absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému
 • poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení
 • absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy
 • zjevné nadměrné úniky provozních kapalin
 • koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie
 • opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy
 • deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu
 • deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost
 • zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru
 • deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla
 • deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu
 • zjevné deformace nebo praskliny kol
 • zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících (platí u vozidel kategorie M2 a M3)

Pokud policista při silniční kontrole nebo řešení dopravní nehody zjistí některou z výše uvedených závad, zadrží malý techničák a řidiči na oplátku předá potvrzení o tomto zabavení. Policista jej může vydat i ve chvíli, kdy řidič techničák nemá u sebe. Pak jej však musí do pěti pracovních dnů odevzdat.

Může se stát, že si policista nebude mírou poškození, a tedy nebezpečnosti vozidla jistý. V takovém případě může řidiče poslat na okamžitou prohlídku na stanici technické kontroly.

Taková cesta nesmí být delší než 8 km. Pokud by řidič odmítl jet na technickou, jde o přestupek, který na místě vyjde na až 2 000 Kč, ve správním řízení až na 2 500 Kč.

A jak získat zabavený techničák zpět?

Z místa kontroly nebo nehody není možné bez malého techničáku odjet po ose. Je nutné auto nechat odtáhnout a následně řešit opravu všech závad. Poté je nutné absolvovat prohlídku na STK.

Pokud dopadne dobře a stanice technické kontroly potvrdí, že je vše v pořádku, vydá o tom protokol, který po dobu pěti pracovních dnů slouží jako náhrada za malý techničák. Ovšem jeho vrácení je u policie nutné řešit v co nejkratším možném termínu.