Bude policie po vážné nehodě odebírat technické průkazy?

Počet vážných dopravních nehod je v porovnání s vyspělými evropskými státy stále vysoký. To a také zabránění před neodbornými opravami poškozených vozidel je důvodem, proč se dopravní policisté chystají odebírat ihned po závažné dopravní nehodě malé technické průkazy.

Neodborné opravy poškozeného vozidla mohou ohrozit posádku auta. Dopravní policisté proto chtějí po vážné nehodě odebírat malé technické průkazy. Mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák uvedl, že: „Je jasné, že po nějaké těžší havárii by určitě vozidlo mělo projít znovu technickou kontrolou“. Policisté by tuto možnost mohli mít již v letošním roce. Ministerstvo však nejprve musí specifikovat podmínky.

Po vážných nehodách se na silnice vrací až 20 procent vozidel

Autorizované servisy odhadují, že se na silnice vrátí až 20 procent vozidel, které byly po vážné nehodě v odepsaném stavu. Bohužel opravy nejsou vždy kvalitně provedené a výsledkem může být špatný technický stav. Při další nehodě může stav neodborně opraveného vozidla vážně ohrozit celou posádku. „Technický stav vozidla není příčinou dopravní nehody, ale má bezprostřední vliv na její následek,“ uvedl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. V současné době nejsou taková vozidla zatím kontrolovaná. Proto budou muset vozidla, která byla po nehodě opravena, nejprve projít technickou kontrolou. Pokud nebude opravené vozidlo odpovídat, řidič zpět technický průkaz nezíská.

Počet odhalených technický závad je vysoký

Při náhodných prohlídkách vozidel odhalují dopravní policisté každým rokem kolem sto tisíc technických závad, za které byly řidičům uděleny pokuty ve výši 50 miliónů korun v roce 2012 a 40 miliónů korun v roce 2013. Nová pravidla by měly tato čísla výrazně omezit.

Nebezpečné může být příliš temné sklo

Za technickou závadu může být považované i příliš temné sklo. „Řidiči, případně chodci a řidiči, navazují oční kontakt a právě zatemnění vozu může zabránit očnímu kontaktu a může to mít negativní vliv na bezpečnost silničního provozu,“ vysvětlil ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Policisté mohou za takto temné sklo udělit pokutu ve vyšší až 2 000 korun. Propustnost zabarvených skel by měli nově na STK. Zatím však nemají přístroj, kterým by měření mohli provádět. K tomu určený přístroj nebyl dosud schválen. Ministerstvo dopravy zatím nedokáže říci, kdy budou mít na STK potřebné přístroje.