Zprostředkovatel | Slovník pojmů

Právnická či fyzická osoba, která vlastní oprávnění ke zprostředkovatelské činnosti, a jejímž cílem je dojednat pojistnou smlouvu mezi pojistitelem a třetí osobou. Provize, kterou zprostředkovatel za svou činnost získává je obsažená v pojistném.