Pojistitel | Slovník pojmů

Pojistitel je osoba nebo instituce, která poskytuje pojištění. Pojišťovna je typicky pojistitelem, ačkoli někdy může být pojistitelem i jiná osoba nebo instituce. Pojišťovna poskytuje pojištění jako službu a platí pojistné od pojištěného.

V případě pojistné události, pojistitel je zodpovědný za vyplacení pojistného a je odpovědný za vyplacení finanční náhrady pojistnému. Pojišťovny také obvykle poskytují radu a služby související s pojištěním.