Co je to vlastně povinné ručení?

Pokud vás zajímá co to vlastně povinné ručení je a kdy máte povinnost toto povinné ručení platit, jste na této podstránce správně.

Od kdy musím platit povinné ručení?

Jak už ze samotného názvu „povinné ručení“ musí jej povinně platit každý majitel auta, kterému byla přidělena registrační značka.

Jak je to s uzavíráním povinného ručení?

Povinné ručení musí mít každé motorové vozidlo, které se objeví na pozemní komunikaci. Platí se z něj veškeré náklady a škody způsobené druhé osobě vaši vinou spojené s dopravní nehodou pokud řidič vozidla, které je prokazatelně viníkem dopravní nehody, neporušil nějak podmínky dané pojišťovny.

Často se jedná například o požití alkoholu, omamné látky či užití nehomologovaných či jiných ohrožujících doplňku na vozidle. V dnešní době se spousta pojišťoven odvolává například na nevhodné rozměry disků, pneumatik či nehomologované tuningové úpravy vozidel.

Pokud tedy máte na autě něco, co by mohlo ohrozit provoz na pozemních komunikacích, pokuste se to neprodleně odstranit, jelikož pojišťovna by vám díky tomuto nemusela uznat pokrytí škod z povinného ručení.

Všechny náklady a škody spojené s dopravní nehodou byste museli platit vy jako majitel vozidla, který jej nepřizpůsobil provozu schopného stavu. Toto platí také při technické nezpůsobilosti daného vozidla. Náklady spojené s nehodou se vždy platí z povinného ručení viníka.

Pokud auto povinné ručení nemá, vystavuje se jeho majitel nejen velkému riziku, ale i pokutě ve výši až 40 000 Kč. Dále musí pojistitel uhradit tzv. sankční pojistné za dobu, kdy nebylo vozidlo pojištěno, sankční pojistné se pohybuje v rozmezí 20 – 300 Kč za den.

Kdo tedy musí uzavřít povinné ručení?

Povinné ručení je povinen uzavřít:

  • vlastník vozidla
  • spoluvlastník vozidla
  • řidič cizozemského vozidla, který nevlastní zelenou kartu platnou na území ČR

Povinné ručení není povinen uzavřít:

  • řidič cizozemského vozidla, který má platnou zelenou kartu
  • složka integrovaného záchranného systému
  • vozidla Ministerstva obrany
  • vozidla Ministerstva vnitra
  • vozidla Bezpečnostní informační služby
  • vozidla Policie České republiky
  • vozidla sborů dobrovolných hasičů

Pojištění aut musí povinně uzavřít každý vlastník vozidla. Volba pojišťovny je už na každém z vás.