Pojišťovny měsíčně odhalují desítky pojistných podvodů

Počet odhalených pojistných podvodů stále roste. Pojišťovny potvrdily, že nejvíce pojistných podvodů je odhaleno v rámci pojištění vozidel, také roste i podíl pojistných podvodů v rámci pojištění majetku.

Pojišťovny se často potýkají s problémem pojistných podvodů, které odhalují pravidelně desítky případů měsíčně.

Pojistné podvody jsou jednání, kdy se klienti snaží získat neoprávněnou finanční výhodu z pojištění tím, že poskytnou falešné informace, záměrně přehlédnou důležité skutečnosti nebo simulují újmu či poškození majetku.

Tyto podvody mohou být zjišťovány buď interně pojišťovnou samotnou, nebo ve spolupráci s vyšetřovatelskými agenturami a orgány činnými v trestním řízení.

Pojišťovny mají zájem odhalovat a potírat tyto podvody, protože zvyšují náklady na pojištění a ovlivňují stabilitu pojišťovacího systému. K tomu využívají různé metody a techniky, jako jsou interní vyšetřovatelé, analýza dat, spolupráce s orgány činnými v trestním řízení nebo využití speciálních softwarů na detekci podvodů.

Je obtížné poskytnout aktuální statistiky o odhalování pojistných podvodů, protože se jedná o citlivou oblast a každá pojišťovna má odlišné způsoby sběru dat a hodnocení podezřelých případů.

Nicméně, je pravděpodobné, že pojišťovny se setkávají s desítkami pojistných podvodů měsíčně, protože se jedná o rozšířený problém ve finančním odvětví.

Pojišťovny se snaží aktivně bojovat proti pojistným podvodům, a to prostřednictvím zlepšování svých interních kontrolních mechanismů, spolupráce s odborníky na vyšetřování podvodů a výměny informací mezi pojišťovnami. Důležitou roli hrají také informovanost veřejnosti a osvěta o důsledcích pojistných podvodů.

Pojišťovny také vytvářejí databáze s informacemi o podezřelých osobách, které jim pomáhají identifikovat potenciální podvodníky. Klienti se také mohou podílet na odhalování podvodů tím, že podávají podezření na nepravdivé či podezřelé požadavky.

Je důležité zdůraznit, že ne všichni pojištěnci jsou zapojeni do podvodných činností a většina lidí se řádně chová při podání pojišťovacích nároků.

Pojišťovny se zaměřují na identifikaci podezřelých vzorců a analýzu rizik, aby mohly odhalit a zabránit pojistným podvodům a zároveň poskytovat spravedlivou a kvalitní službu svým klientům.

Detektivové pojišťoven odhalují každý měsíc stovky nových pojistných podvodů. Nejvíce jich tradičně odhalí v Praze.

Pojišťovna Allianz eviduje nárůst pojistných podvodů dokonce o 56 procent. Pojišťovna Kooperativa nahlásila nárůst pojistných podvodů “pouze” o 25 procent za 60 miliónů korun. Česká pojišťovna uvádí, že každoročně odhalí pojistné podvody o milión korun meziročně více. Za první čtvrtletí to již byla částka 133 milión korun.

Podle pojišťoven i světových statistik je každá sedmá nahlášená pojistná událost pojistný podvod. Dle českých zákonů je pojistným podvod trestným činem, za který jsou ročně odsouzeny stovky lidí. Maximální délka trestu může být deset let.

Nejčastějším případem je nafukování škody

Největší procento pojistných podvodů se týká případu, kde se poškození snaží nárokovat vyšší pojistné plnění nebo se snaží uplatnit škody, ke kterým však vůbec nedošlo.

„Časté byly a stále jsou takzvané oportunistické podvody, kdy se poškozený v souvislosti s reálnou škodou snaží uplatnit i škody, ke kterým nedošlo,“ dodal pracovník pojišťovny.

Nejvíce pojistných podvodů se stále týká pojištění vozidel. Vzhledem k současnému zvyšování cen automobilů jejich počet roste a pojistné podvody se také začínají přesouvat do oblasti pojištění majetku a odpovědnosti.

Pojistné podvody, které se týkají nárokování vyšších pojistných plnění nebo falešného tvrzení o škodách, ke kterým nedošlo, jsou jednou z nejčastějších forem podvodů v oblasti pojištění. Tento typ podvodu může být proveden různými způsoby.

Jedním z příkladů je přehnané nahlášení rozsahu škody. Poškozený může zveličovat rozsah a hodnotu škody s cílem získat vyšší pojistné plnění, než by mu náleželo. Může přidat falešné položky do seznamu poškozených věcí nebo přeceňovat hodnotu poškozených věcí.

Dalším příkladem je předstíraná škoda. Poškozený se může pokusit uplatnit pojistné plnění za škodu, která vůbec nenastala. To může zahrnovat falešné tvrzení o krádeži, požáru, nehodě nebo jiném neštěstí.

Takové podvody mají negativní dopad na pojišťovací společnosti a zvyšují náklady pro poctivé pojištěnce. Pojišťovny se snaží identifikovat a vyšetřovat podezřelé případy a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, aby potrestaly viníky.

Je důležité zdůraznit, že výše uvedené informace jsou založeny na obecných znalostech a nemusí platit pro všechny situace nebo jurisdikce. Podvody jsou trestným činem a jejich závažnost se liší v závislosti na právním systému dané země.

Novým pomocníkem při odhalování podvodů je tzv. hlasový analyzátor

Stále více pojišťoven používá při odhalování pojistných podvodů tzv. hlasový analyzátor.

Hlasový analyzátor je technologický nástroj, který se stává čím dál více využívaným při odhalování podvodů v různých oblastech, včetně pojištění.

Hlasový analyzátor se zaměřuje na analýzu hlasových nahrávek a hlasových vzorků za účelem identifikace různých aspektů komunikace, jako je emocionální stav, důvěryhodnost, pravdivost výpovědi a další.

Tento technologický nástroj může být využit při vyšetřování pojistných podvodů. Například při vyšetřování údajné nehody může hlasový analyzátor analyzovat hlasové nahrávky rozhovorů poškozeného s pojišťovací společností nebo jinými zúčastněnými osobami.

Na základě analýzy hlasových vzorků může identifikovat nepřesnosti, nekonzistence, změny emocionálního stavu nebo jiné znaky, které naznačují možný podvod.

„Vzali jsme deset nahrávek telefonátů se staršími případy, u kterých jsme v minulosti prokázali, že šlo o podvod. K nim jsme přibalili dalších deset standardních pojistných událostí, jež byly v pořádku. Aniž by je experti obsluhující tento hlasový detektor znali, dokázali u všech perfektně rozpoznat, kdy šlo o podvod a kdy o klasickou pojistnou událost,“ uvedl Ludvík Bohman, ředitel úseku odhalování pojistných podvodů Allianz.

Hlasový analyzátor není stoprocentně spolehlivý a může poskytovat pouze indikace a doporučení. Jeho výsledky by měly být doplněny dalšími důkazy a vyšetřováním. Při použití hlasového analyzátoru je také důležité dodržovat příslušné zákony a etická pravidla, aby nedocházelo k porušování soukromí a ochraně osobních údajů.

Hlasový analyzátor je jedním z mnoha nástrojů, které pomáhají v boji proti pojistným podvodům, a jeho přesnost a účinnost se neustále zlepšují s rozvojem technologií.