Havarijní pojištění Allianz

Allianz Česká republika je dceřinou společností holdingového koncernu Allianz New Europe Holding GmbH. Patří mezi největší pojišťovací skupiny na světě a i v Česku je jednou z největších pojišťoven. Nabízí širokou škálu pojištění pro spotřebitele i firmy.

Pojišťovna Allianz se na českém trhu pohybuje od roku 1993 a patří mezi největší pojistitele u nás. Mezi nabízené hlavní produkty patří komplexní pojištění vozidel. Kromě povinného ručení nabízí Allianz také havarijní pojištění.

Kromě toho Allianz nabízí také pojištění majetku a odpovědnosti, životní pojištění nebo cestovní pojištění. Jaké jsou varianty havarijního pojištění Allianz? A jak ho sjednat?

Havarijní pojištění, nebo povinné ručení?

Každý pojmy jako havarijní pojištění a povinné ručení určitě slyšel. Někdo v nich má možná zmatek. Které z těchto pojištění vybrat? Pokud má někdo sjednané oba druhy pojištění, pak může být v klidu.

Kromě škody, kterou pojištěný při havárii způsobí někomu jinému, totiž pojišťovna hradí také škody vzniklé na vlastním vozidle. Kdo má sjednané jen povinné ručení, které ze zákona mít musí, pak za něj pojišťovna zaplatí jen škodu vzniklou třetím osobám.

Škodu na vlastním vozidle si musí platit sám. Zejména pro novější vozy je tedy havarijní pojištění nezbytným doplňkem povinného ručení. 

Havarijní pojištění Allianz

Allianz pojišťovna nabízí 3 varianty havarijního pojištění. Základní asistence je stejně jako v případě uzavření povinného ručení ve všech variantách zdarma. Jednotlivé varianty se liší nabízenými službami a výhodami a samozřejmě výší pojistného.

Lze sjednat 3 balíčky havarijního pojištění – PLUS, EXTRA a MAX. Podle zvoleného balíčku Allianz uhradí škody vzniklé v důsledku havárie, přírodních událostí (povodně a záplavy, vichřice, úderu blesku, pádu sněhu), požáru, poškození zvířetemvandalismu, i krádeže.

Vybrat si lze také ze dvou limitů spoluúčasti. Pro nové vozidlo lze dále sjednat pojištění GAP, kdy pojišťovna při krádeži nebo úplném zničení vozu doplatí částku, za kterou si člověk vozidlo pořídil.

Allianz PLUS

Balíček havarijního pojištění Allianz PLUS je určen pro ty, kdo chtějí své vozidlo kromě povinného ručení pojistit pro případ neočekávaných přírodních událostí. V pojištění se kromě povinného ručení zahrnuto také právní poradenství a asistence na telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Součástí základní asistence je oprava na místě, odtah vozidla v případě poruchy nebo nehody a odvoz jeho posádky. Rozšířená asistence přináší kromě základních služeb v případě poruchy nebo nehody i možnost zapůjčení náhradního vozidla, odvoz na větší vzdálenost či ubytování v hotelu.

Stejně tak Allianz vyplatí pojistné plnění, pokud dojde k úmrtí nebo invaliditě kteréhokoli člena posádky v důsledku úrazu při dopravní nehodě.

Dále jsou kryta standardní pojistná rizika havarijního pojištění:

  • požár, výbuch
  • přírodní události (kroupy, povodeň aj.)
  • poškození zvířetem

Allianz EXTRA

Balíček EXTRA zahrnuje stejné krytí jako balíček PLUS, navíc však majitele chrání pro případ odcizení vozidla, vandalismu nebo poškození skel.

Allianz MAX

Nejkomplexnější balíček Allianz MAX oproti předchozím obsahuje navíc pojištění vozidla pro případ havárie, kterou pojištěný sám způsobí. Součástí tohoto balíčku je i pojištění GAP.